Informe d'auditoria de comptes de la Casa de Cultura (2015)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 10787166 bytes
Organisme Casa de Cultura
Categoria Informes d auditories de comptes > Externes
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Organismes vinculats > Casa de Cultura de Girona