Pressupost general de la Diputació de Girona 2017


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 6062708 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Pressupostos > Pressupost general
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció