Model de declaració responsable del contacte amb els menors


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1431095 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Subvencions > Documentació > Genèric
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Etiquetes Declaracio_responsable_menors