Sol·licitud de subscripció del Conveni regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1315090 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Serveis > Documentació > Sol·licituds
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Biblioteques
Etiquetes Regira