Ordenança general de l'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 232513 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2016
Categoria Ordenances
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Presidència