Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 601109 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2016
Categoria efact
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció