Diputació de Girona | Revista de Girona

La Revista de Girona és una publicació bimestral de la Diputació de Girona que té com a objectiu divulgar treballs de recerca cultural i científica que tinguin com a àmbit preferent el territori de les comarques gironines. Pretén dotar la cultura gironina d’una eina que li permeti testimoniar el seu present i que l’ajudi a avançar cap al futur.

La revista intenta mantenir un triple equilibri: entre l’ahir i l’avui, entre l’erudició i la divulgació, i entre la informació i la creació. A més de les seccions d’Editorial, cròniques, reportatges, entrevistes i recensions bibliogràfiques, manté com a blocs temàtics habituals els relatius a Història, Lletres, Arts, Ciències, Arqueologia, Demografia, Economia, Geografia, Medi Ambient, Territori, Sociologia, Patrimoni i Tradicions.

Història

La Revista de Girona va néixer l’any 1955, amb el desig de perpetuar i actualitzar el llegat de vint anys de la publicació anterior del mateix títol (1876-1896), considerada com un autèntic monument de la cultura gironina de final del segle passat.

La revista, que d’entrada tenia caràcter trimestral, es convertí en bimestral a partir de 1985. Ha anat adaptant els seus continguts i la seva presentació formal a la marxa del temps, a la situació del país i a les diverses èpoques viscudes per la Corporació editora. Actualment disposa d’un consell de redacció integrat per representants de totes les comarques gironines i del seu ampli espectre cultural i social, i s’ha consolidat com una eina de comunicació i un mitjà d’expressió que la Diputació posa obertament al servei de la societat gironina.

Fulls de la Revista

Els Fulls de la Revista de Girona, quadernet de vuit pàgines incorporat a cada número de la publicació, constitueix un suplement cultural de la revista i són un espai destinat a les creacions dels narradors, dels poetes, dels assagistes i dels artistes plàstics, així com a la crítica de la producció literària recent.

Cada edició dels Fulls conté diversos treballs de creació, crítiques literàries i il.lustracions en exclusiva a càrrec d’un artista per a cada ocasió.

Subscripció a la revista

Si ho desitjeu us podeu subscriure a la Revista de Girona omplint la butlleta de subscripció.

L'Índex de la Revista de Girona aplega els quatre mil articles publicats des de la seva creació l’any 1955 fins al 1998 i es divideix en quatre grans apartats que permeten la recerca per Autors, Descriptors, Ressenyes bibliogràfiques i Números.

Diputació de Girona © 2005