Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Pl. Catalunya, 1
Santa Cristina d'Aro - Baix Empordà
Telèfon: 972837010
Fax: 972837412
mtcosta@santacristina.cat
www.santacristina.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Els pobles de Mercè Rodoreda


Descripció breu:

Mercè Rodoreda va viure en molts llocs al llarg de la seva vida: a Barcelona, però també a París i a Ginebra. Ara bé, quan es va fer gran, se'n va anar a viure a un raconet molt petit de Catalunya: Romanyà de la Selva. Sabeu on és? Romanyà està tot envoltat de bosc i, allà, Rodoreda hi va descobrir una colla de pobles molt curiosos. Avui en descobrirem un. Al llibre Viatges i flors, Mercè Rodoreda ens presenta un excursionista molt especial. Ha vist pobles que no ha visitat ningú més i ha escrit en un quadern tot el que recorda d'aquests pobles.


Lloc o equipament:

Centre educatiu


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer la figura i l'obra de Mercè Rodoreda a través dels pobles més suggeridors que apareixen als contes. Treballar el vocabulari. Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques. Conèixer, valorar i estimar l'entorn natural, social i cultural més proper. Desenvolupar capacitats afectives: les que fomentin en tots els àmbits la personalitat i la manera de relacionar-se amb els altres, i les que fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena.


Descripció de l'activitat:

Introducció: vida i obra de Rodoreda, i en especial Viatges i flors i Romanyà de la Selva. Lectura comentada d'un dels contes. Creació d'un poble màgic.  Proposta d'exercicis: la petita Mercè i la nina de cartró. A partir de la lectura del conte "El bany", els nois i noies escriuran una història sobre una situació en què hagin fet una entremaliadura i l'hagin volgut amagar als pares. Petita auca de Mercè Rodoreda: l'alumnat elaborarà una auca il·lustrada de la vida de Mercè Rodoreda a partir de la biografia inclosa al dossier. El meu poble màgic: "Era un poble abandonat però bufó com un poble de joguina...". A partir d'aquest inici, extret de "Viatge al poble de les trenta senyoretes", l'alumnat descriurà un poble imaginari que li agradaria visitar: pot ser un poble on només visquin animals o on les cases siguin com les atraccions d'una fira o on tota la gent parli cantant... Però el més important és que el poble representi algun valor. Tancament i reflexió final.


Materials utilitzats:

Ordinador i projector. Paperògraf o rotlle de paper. Llapis, gomes i maquinetes. Llapis de colors/retoladors/ceres. Llibre Viatges i flors. Fragments dels contes.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració pel professorat i de l'alumnat.


Observacions:

Mínim 90 euros per grup. L'activitat es pot completar amb una visita a Romanyà de la Selva. Durada entre 1.30 h i 2 h.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088