Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Pl. Catalunya, 1
Santa Cristina d'Aro - Baix Empordà
Telèfon: 972837010
Fax: 972837412
mtcosta@santacristina.cat
www.santacristina.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Miques de mirall. Un laboratori de llengua entorn de Mirall trencat


Descripció breu:

Aquest taller està orientat a fer un treball lingüístic de l'obra de Mercè Rodoreda, molt enfocat a aquells continguts que són matèria dels apartats de comprensió lectora i expressió escrita a les proves d'accés a la universitat, així com oferir al professorat un model literari de treball de les diferents branques lingüístiques.


Lloc o equipament:

Centre educatiu


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Generals: Analitzar els mecanismes característics del llenguatge literari. Treballar la llengua a partir del contacte directe amb les obres literàries. Descobrir l'obra literària alhora com un artefacte artístic i d'engranatge lingüístic. Específics: Recórrer al coneixement gramatical com a eina eficaç per aprofundir en la comprensió, l'anàlisi i el comentari de textos. Analitzar i reconèixer les exigències dels diferents tipus de text. Analitzar les relacions entre les paraules i l'adequació al context.


Descripció de l'activitat:

Activitat prèvia a l'aula: conèixer la vida i l'obra de Rodoreda. Activitat del programa: treballarem un mot o una expressió fora de context, en què es demanarà el sentit del mot i tothom podrà dir-hi la seva (què significa, en quina situació el podríem utilitzar, quina frase podem pensar amb aquell mot). Un cop posat en comú el sentit del mot o expressió, el col·locarem dins d'una frase i d'un text: el text que treballarem. Comprensió lectora: treballarem el text des de la perspectiva del que ens exposa, d'allò que descriu. En el fons, el fragment exposa el moment del pas de la joventut a la maduresa de Teresa: el seu trencament amb la idea d'amor romàntic, un desengany. Expressió escrita: l'ús dels símbols és fonamental per comprendre la literatura de Mercè Rodoreda; en aquest cas un sabó amb forma de cor representa el primer amor i la seva decadència. Tancament: posarem en comú el que hem treballat.


Materials utilitzats:

Memòria USB amb la presentació de les diferents activitats. Fulls, llapis, bolígrafs i tot el que s'hagi de menester per escriure durant el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració del professorat i de l'alumnat.


Observacions:

Grup mínim de 13 persones. Preu per grup: 90 euros.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088