Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Pl. Catalunya, 1
Santa Cristina d'Aro - Baix Empordà
Telèfon: 972837010
Fax: 972837412
mtcosta@santacristina.cat
www.santacristina.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Relats rodats! Construïm visualment un conte


Descripció breu:

En Mercè Rodoreda la presència dels símbols serveix per fer visible allò que és invisible: emocions, sensacions, records. Aquest taller té per objectiu oferir un primer tast de l'obra de l'escriptora catalana a través dels seus contes per aproximar l'alumnat, d'una banda, a la particular manera com l'autora elaborava els seus relats i, de l'altra, a l'extens món dels símbols, cabdal per comprendre la literatura rodorediana.


Lloc o equipament:

Centre educatiu


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer l'obra de Mercè Rodoreda entre el públic lector més jove. Desenvolupar el gust per la lectura. Desenvolupar l'interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge. Identificar els elements més representatius de l'obra de Mercè Rodoreda. Interpretar el llenguatge literari: sentit figurat, frases fetes, expressions, etc. Dramatitzar contes i altres textos literaris per aprofundir en el seu sentit. Reelaborar textos a partir de la comprensió explícita i inferencial.


Descripció de l'activitat:

Introducció: biografia de Mercè Rodoreda i obres principals. Desenvolupament: tot seguit, dividirem la classe en quatre grups i repartirem els quatre contes, un per grup, que s'hauran d'adaptar. Els contes triats seran curts per tal que l'alumnat en pugui fer una primera lectura tranquil·la (30 minuts). Es tractarà, aleshores, d'anotar els diferents símbols o aspectes simbòlics que hi haurem trobat per tal de donar-los forma en el curt animat que rodarem a continuació (15 minuts). Quan cada grup hagi anotat allò que vol representar, es repartiran els materials que s'utilitzaran en el rodatge i veurem com ho volem representar, de manera que caldrà escriure un petit guió que ens faciliti el rodatge. Un cop enllestit aquest petit guió, cada grup rodarà el seu grup animat amb l'ajuda del programa Stop Motion. Tancament: quan acabem el rodatge, serà el moment per compartir amb els altres grups la feina feta i explicar a la classe què ens ha motivat a adaptar el relat d'aquella manera.


Materials utilitzats:

Memòria USB amb material audiovisual. Fitxes amb els contes triats. Materials per preparar l'animació: 4 iPads, 4 safates, 4 trípodes. Fulls blancs, bolígrafs, llapis.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració del professorat i de l'alumnat.


Observacions:

L'activitat es pot completar amb una visita a Romanyà de la Selva. Es donarà material suplementari al professorat per al projecte: "El gust per la lectura".


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088