Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Terracotta Museu

C/Sis d'octubre, 99
Bisbal d'Empordà, la - Baix Empordà
Telèfon: 972642067
Fax:
reserves.terracotta@labisbal.cat
http://www.terracottamuseu.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a l'obrador


Descripció breu:

La ceràmica de la Bisbal no és només cosa del passat: la ciutat continua essent un centre ceramista que destaca per tenir una producció molt diversificada, des d'articles de terrissa fins a ceràmica aplicada a la construcció, i ceràmica artística i decorativa. En aquesta activitat es vol descobrir com són actualment els obradors de la Bisbal, com han canviat amb el pas del temps i com es treballa l'argila avui en dia. Coneixerem el ceramista, que ens explicarà cada una de les parts de l'espai i dels passos que s'han de fer.


Lloc o equipament:

Obrador de ceràmica de la Bisbal.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

45 minuts.


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Tenir un primer contacte amb els professionals de la ceràmica. 2. Analitzar els diferents passos que ha de fer un ceramista. 3. Descobrir la realitat actual d'un obrador. 4. Analitzar l'estat de salut del sector de la ceràmica de la Bisbal. 5. Descobrir el potencial creatiu de la ceràmica.


Descripció de l'activitat:

Per fer ceràmica es necessita poder modelar l'argila, i una manera que s'ha utilitzat des de temps molt antics és el torn. Al Museu en podem veure alguns dels més antics, en els quals una gran roda, la pala, era accionada pel peu, que feia rodar un plat metàl·lic superior, el rodell, on el terrisser posava l'argila i, ajudant-se amb la inèrcia de la roda que girava, començava a tornejar. En aquesta activitat descobrim la realitat actual dels ceramistes locals, anem a un obrador on un terrisser ens ensenyarà com modela les peces. Podreu preguntar-li allò que voleu saber i ja veureu que sembla una cosa màgica quan el terrisser torneja: de les seves mans i d'un pastó d'argila creix una peça d'una manera extraordinària.


Materials utilitzats:

-


Mecanismes d'avaluació:

S'estableixen els mecanismes d'avaluació permanent del projecte educatiu i de les activitats, les quals preveuen l'avaluació inicial, l'avaluació del procés de l'activitat i l'avaluació final. Es faran enquestes a alumnes, professors i educadors (vegeu el projecte educatiu i l'annex 10: Models d'enquesta). Es recolliran les dades de les diferents avaluacions, qualitatives i quantitatives a través del buidatge de les enquestes i l'elaboració de gràfiques estadístiques per fer les propostes de millora.


Observacions: