Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Educa Viladrau

Pg. Farigoles, 3 bis
Viladrau - Osona
Telèfon: 619369081
Fax:
educa@educaviladrau.com
www.educaviladrau.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Arbres i animals, animals i arbres


Descripció breu:

Activitat per descobrir la vida que omple els boscos del Parc Natural del Montseny, a la vora de Viladrau. D'una manera fàcil i entenedora, a través de l'observació, afavorint la curiositat i el mètode científic, aprendrem a reconèixer una dotzena dels arbres més representatius d'aquest espai natural i els animals que conviuen al seu entorn cercant-ne l'aliment i l'amagatall.


Lloc o equipament:

EduCA Viladrau, camins i corriols del Parc Natural del Montseny a la vora de Viladrau.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 h i 30 min


Preu/alumne original:

10.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Afavorir l'observació directa, la curiositat i la investigació; 2. Reconèixer alguns animals que viuen als boscos del Montseny; 3. Associar diferents animals a diferents hàbitats; 4. Fomentar l'esperit observador i l'anàlisi crítica davant la realitat; 5. Gaudir de l'aspecte lúdic de l'activitat.


Descripció de l'activitat:

10.30 h: arribada, esmorzar i divisió dels alumnes en grups. 11.00 h: «Què en sabem?», activitat que permet saber quins coneixements previs tenen els alumnes i compartir-los. Inici de l'activitat. Durant el recorregut passarem per diferents boscos, on reconeixerem les característiques dels arbres que hi anirem trobant i les principals anècdotes relacionades amb cadascun. Aquests descobriments ens permetran associar-hi els animas que viuen al voltant d'aquests arbres. Durant el recorregut treballarem sobre una dotzena dels arbres més característiques del Montseny i sobre alguns dels animals que hi viuen. 13.30 h: «Què hem après?», activitat de reflexió final conjunta, i realització d'un full de treball. 14.00 h: comiat.


Materials utilitzats:

Llapis, gomes, maquinetes, suports rígids, fulls de treball, fotografies dels animals que es poden trobar.


Mecanismes d'avaluació:

Activitat «Què en sabem?»: primera presa de contacte amb el grup, observació directa de la seva implicació i participació. Activitat «Què hem après?»: valoració, anàlisi i conclusions. Full d'avaluació de l'activitat per a l'educador/a, el/la docent i l'alumnat.


Observacions:

Cal contactar telefònicament amb l'entitat per adaptar l'activitat a les necessitats del grup (treball previ i posterior, adaptació del nivell de les proves, etc.). Tot seguit, s'elabora un programa detallat de la jornada, que es fa arribar a l'escola perquè hi doni el vistiplau. La implicació i la participació dels docents durant l'activitat és clau per a la motivació dels alumnes, així com per poder aprofitar millor la informació per al treball posterior a l'escola.