Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Sorbus, SC

Pl. Catalunya, 2, 2n 2a
Sant Gregori - Gironès
Telèfon: 636966705
Fax:
info@sorbus.cat
www.sorbus.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Descoberta del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà


Descripció breu:

Activitat adaptada a diferents nivells educatius, que permet descobrir l'entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, la fauna, la flora i les adaptacions de les diferents espècies a l'entorn, així com la diversitat de paisatges i ecosistemes d'aquest espai, l'evolució històrica i l'interès de conservar-lo.


Lloc o equipament:

Els espais agrícoles i d'aiguamoll a la plana empordanesa.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Descobrir l'entorn més immediat i els elements que el constitueixen; 2. Observar característiques morfològiques i funcionals d'alguns éssers vius; 3. Comprendre la diversitat d'éssers vius que conviuen en el medi natural dels aiguamolls i les relacions que s'estableixen entre ells; 4. Relacionar el paisatge, el territori i els seus usos amb els factors naturals i l'activitat humana; 5. Entendre la necessitat de conservar i millorar l'entorn natural i el paper que hi tenen els espais naturals protegits.


Descripció de l'activitat:

L'activitat s'inicia al Cortalet, amb una visita a l'exposició permanent, on es fa una breu explicació dels diferents paisatges dels aiguamolls i la seva l'evolució històrica. Seguidament, a través de l'itinerari escollit, s'observen en detall cadascun dels diferents ambients i paisatges que es van travessant: estanys i llacunes, salsures, recs i boscos de ribera, closes i antics arrossars. En tot el recorregut s'observen les diferents espècies de la flora i la fauna i se n'interpreten les diferents adaptacions al medi.


Materials utilitzats:

Material en suport informàtic que inclou dossier informatiu per al mestre/a, audiovisual i propostes de jocs i treballs previs i posteriors a la sortida; mapes; materials per a la recollida de mostres: safates, pinces, etc.; prismàtics i guies de camp.


Mecanismes d'avaluació:

Conversa avaluativa final amb els alumnes per valorar els coneixements adquirits. Valoració conjunta de l'equip de monitors i el professorat. Entrega d'enquesta per retornar omplerta. Valoració de l'enquesta un cop rebuda.


Observacions: