Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Banyoles

Pl. dels Estudis, 2
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972574467
Fax:
museudarder@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Anem al Museu Darder i descobrim l'estany


Descripció breu:

Mitjançant dinàmiques de descoberta, jocs i activitats adequats per a cada grup d'edat, coneixerem un equipament cultural emblemàtic de la ciutat de Banyoles i descobrirem la sorprenent col·lecció de ciències naturals que conté. Es pot fer la visita a tot el museu o escollir només un dels espais: l'Espai Darder o l'Espai d'Interpretació de l'Estany.


Lloc o equipament:

Museu Darder: Espai Darder i Espai d'Interpretació de l'Estany.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Ser conscient de la diversitat d'espècies animals i la varietat de procedències; 2. Reflexionar sobre les repercussions de les accions humanes en el medi natural; 3. Conèixer el procés de formació de l'estany de Banyoles i descobrir-ne les particularitats; 4. Sensibilitzar en la significació ecològica, social i cultural d'aquest territori, així com en les problemàtiques ambientals i la necessitat de protecció; 5. Conèixer l'evolució del coneixement i de l'estudi de les ciències naturals.


Descripció de l'activitat:

Segons el nivell educatiu i mitjançant diversos recursos i dinàmiques (titelles, jocs, enigmes, jocs de rol, etc.), es fa un itinerari per les sales del museu, on es descobreix la col·lecció d'animals naturalitzats que Francesc Darder va donar a la ciutat i les diferents tècniques d'estudi de les ciències naturals al llarg del temps. A l'Espai d'Interpretació de l'Estany s'expliquen l'origen i la formació de l'estany i els estanyols, les característiques de la conca lacustre de Banyoles, els carsts, el travertí, la fauna i la flora, i, finalment, la pressió de l'ésser humà a l'estany.


Materials utilitzats:

S'utilitzen diversos materials segons el nivell educatiu: làmines amb imatges, elements de disfressa, mostres, fitxes de recollida de dades, titelles, petits experiments, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat es destina un temps a consolidar els aprenentatges mitjançant les conclusions a què s'ha arribat a partir de l'experiència. Posteriorment, es fa arribar una enquesta al professorat perquè avaluï diversos aspectes de l'activitat, incloent-hi la valoració que en fa l'alumnat, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la del professorat, és determinant. D'altra banda, l'equip d'educadors també completa una enquesta de valoració en finalitzar cada sessió.


Observacions: