Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Educa Viladrau

Pg. Farigoles, 3 bis
Viladrau - Osona
Telèfon: 619369081
Fax:
educa@educaviladrau.com
www.educaviladrau.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Amb els peus a l'aigua! La riera Major de Viladrau, un ecosistema singular


Descripció breu:

Sortirem a la riera Major de Viladrau per descobrir amb l'experiència pròpia els elements vius d'aquest ecosistema. Observarem els arbres, els arbustos i les herbàcies del bosc de ribera, utilitzarem el mètode científic i analitzarem l'estat de la qualitat de l'aigua per mitjà de bioindicadors: cercarem, capturarem i classificarem macroinvertebrats. Es tracta d'un viatge científic i lúdic per la vida al voltant del riu.


Lloc o equipament:

Riera Major de Viladrau, al Parc Natural del Montseny.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

3 h i 30 min


Preu/alumne original:

10.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Afavorir l'observació, la investigació, l'ús del mètode científic i l'objectivitat; 2. Conèixer la qualitat de l'aigua de la riera Major al seu pas per Viladrau; 3. Gaudir de la part lúdica del riu; 4. Fomentar l'anàlisi crítica; 5. Afavorir actituds de respecte per l'entorn.


Descripció de l'activitat:

10.30 h: arribada a Viladrau i esmorzar. 11 h: inici de l'activitat i distribució dels alumnes en grups, cadascun dels quals visitarà diferents punts de la riera Major de Viladrau. 11.05 h: «Què en sabem?», activitat que permet saber quins coneixements previs tenen els alumnes i compartir-los. En arribar a la riera, s'observaran els arbres, els arbustos i les herbes principals d'aquest ambient, així com les condicions del bosc de ribera. En petits grups, els alumnes prendran dades sobre la riera (amplada, profunditat i velocitat) per calcular-ne el cabal. Tot seguit, analitzaran la qualitat de l'aigua mitjançant bioindicadors: els macroinvertebrats. En capturaran, els posaran en safates amb aigua de la riera per observar-los amb deteniment i cura, i els classificaran amb l'ajuda d'unes fitxes per determinar l'estat en què es troba l'aigua. 13.30 h: «Què hem après?», activitat de reflexió final conjunta. 14 h: comiat.


Materials utilitzats:

Llapis, gomes, maquinetes, suports rígids, fulls de treball, fitxes de macroinvertebrats i de fauna de ribera, lupes, cordes, safates i desinfectant Virkon (per dur a terme l'activitat a la riera amb les mesures corresponents per no malmetre l'ecosistema).


Mecanismes d'avaluació:

Activitat «Què en sabem?»: primera presa de contacte amb el grup, observació directa de la seva implicació i participació. Activitat «Què hem après?»: valoració, anàlisi i conclusions. Full d'avaluació de l'activitat per a l'educador/a, el/la docent i l'alumnat.


Observacions:

1. Cal contactar telefònicament amb l'entitat per adaptar l'activitat a les necessitats del grup (treball previ i posterior, adaptació del nivell de les proves, etc.). Tot seguit, s'elabora un programa detallat de la jornada, que es fa arribar a l'escola perquè hi doni el vistiplau. La implicació i la participació dels docents durant l'activitat és clau per a la motivació dels alumnes, així com per poder aprofitar millor la informació per al treball posterior a l'escola. 2. Cal dur calçat d'aigua i una tovallola petita.