Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Descoberta de l'estany de Banyoles (2-4 h)


Descripció breu:

Activitats de descoberta de l'estany de Banyoles a través de jocs, experiències, relats, activitats pràctiques i dinàmiques participatives d'investigació. S'ofereixen diferents propostes de metodologia i continguts segons el nivell educatiu. Totes les activitats es basen en una descoberta global de l'ecosistema lacustre per mitjà de l'observació directa i la interacció amb l'entorn natural.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles i l'entorn proper.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

De 2 a 4 h


Preu/alumne original:

10 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Descobrir l'estany de Banyoles a través del contacte directe, l'observació i l'experimentació; 2. Sensibilitzar sobre els valors naturals, paisatgístics i culturals del sistema lacustre; 3. Despertar l'interès pel coneixement de les seves singularitats; 4. Estimular l'observació i fomentar la curiositat per fer una descoberta integral de l'entorn natural; 5. Introduir-se en algunes tècniques d'investigació i estudi del medi natural i en la manipulació de material científic de camp i de laboratori; 6. Gaudir aprenent.


Descripció de l'activitat:

Cada proposta consta d'una unitat didàctica que inclou: objectius didàctics, continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals), activitats prèvies de motivació, activitats de camp i activitats posteriors de síntesi i conclusió adaptades al nivell educatiu dels participants. Propostes de treball: 1. Descoberta sensorial de l'entorn natural a través dels cinc sentits; 2. Descoberta a través de les llegendes: en Morgat, el drac i les goges; 3. Descoberta de l'estany de Banyoles: el funcionament hidrogeològic, l'ecosistema i les seves problemàtiques. La vida en una gota d'aigua: estudi del plàncton i del sistema de desguàs de l'estany (els recs, els dits verds). Activitats de camp: 1. Observació i identificació directa; 2. Plantejament d'hipòtesis i ús de ginys; 3. Jocs i dinàmiques participatives; 4. Pràctica experimental i manipulació de mostres.


Materials utilitzats:

Material de camp: el material didàctic que s'utilitza el determina el programa d'activitats escollit. Material per a l'alumnat: quadern de treball (opcional).


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica de valoració final amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes per incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

Es pot escollir i definir el programa d'activitats més adequat als interessos i necessitats de l'alumnat. La majoria d'activitats es duen a terme al medi natural; per això es recomana portar calçat i roba còmodes.