Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Emys

Crta. Santa Coloma, km 21
Riudarenes - Selva
Telèfon: 972164957
Fax:
educacio@fundacioemys.org
www.fundacioemys.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Anem a buscar el tresor d'en Serrallonga


Descripció breu:

Els alumnes seran aspirants a bandolers que hauran d'anar a cercar al bosc l'autèntic tresor d'en Serrallonga amb l'ajut d'un plànol i de diferents pistes. Aquest no és un tresor de joies i diners, sinó que el constitueixen els mateixos boscos de les Guilleries.


Lloc o equipament:

Sant Hilari Sacalm, entorns naturals i camins de bosc propers al municipi.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Fomentar l'aprenentatge actiu i vivencial en el medi; 2. Contribuir al desenvolupament de l'autonomia personal de l'alumne/a: situació i orientació en l'espai a partir del cos i per mitjà d'altres punts referencials de l'entorn i de codis de representació; 3. Descobrir i identificar els principals elements naturals del bosc analitzant-ne les característiques i les relacions més rellevants; 4. Relacionar-se amb el medi a partir dels sentits identificant olors, textures, sons i gustos.


Descripció de l'activitat:

Joc de descoberta per mitjà de pistes en què cada nova pista que es dona empeny l'alumne/a a dur a terme una observació i una exploració actives, a partir del contacte directe amb la natura. Se segueix una ruta circular del plànol del tresor, en què cada pista comporta parar-se i fer una recerca per omplir la bossa del tresor. Es fomenten actituds de respecte, interès i estimació envers els elements del marc natural i social. Com que es treballa en grups petits (quadrilles), s'ajuda els participants a desenvolupar les competències socials de saber conviure, comunicar correctament les idees, prendre decisions i saber-les acatar. Després de dinar s'organitzen petits jocs de bandolers. Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior aprendran nocions de supervivència al bosc (recerca d'aigua i menjar, herbes remeieres per guarir-se, etc.). Activitat molt recomanable de fer a la tardor o la primavera.


Materials utilitzats:

Plànol de mida DIN A3 per aprendre a orientar-se, amb adhesius que els alumnes hi aniran col·locant a mesura que es vagin localitzant les pistes; quadern de camp per a cicle mitjà i cicle superior amb mapa, plànol del tresor i ajuda de pistes per a la descoberta del tresor; bossa per guardar-hi allò que els alumnes identifiquin com a tresor; mocadors de bandolers per als alumnes; diplomes d'aspirants a bandolers i cordes per delimitar espais que caldrà seguir amb els ulls tapats.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta en format digital per al professorat, en la qual es revisen la durada, l'organització, els materials de suport, el contingut, les dinàmiques, l'educador/a, etc., de l'activitat. Un cop es fa el retorn, es guarda amb el resum de l'activitat elaborat per l'educador/a que ha dirigit la sessió. D'aquesta manera, podem anar millorant i polint els tallers.


Observacions:

Cal dur calçat i roba còmodes, així com roba d'abric segons l'estació de l'any i el lloc on es desenvolupa l'activitat. Hi ha un espai a prop on es pot dinar, amb taules, una font, una zona d'herba i bosc.