Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura - Fundació Esplai Girona

C\ Dr. Antic Roca Nº 38 3r pis
Girona - Gironès
Telèfon: 972249326
Fax:

https://www.fundacioesplaigirona.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Botànics per un dia


Descripció breu:

Activitat destinada a reconèixer diferents espècies vegetals habituals al voltant de l'escola. En grups de treball, es fa una recollida de flors, arbustos, arbres... per transsecte, per apreciar-ne la diversitat botànica i fer-ne la classificació. Així coneixerem la flora local i les espècies que s'han introduït al territori.


Lloc o equipament:

Zona boscosa propera a l'escola.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 h i 30 min


Preu/alumne original:

5.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Mostrar la diversitat floral de l'entorn de l'escola; 2. Diferenciar espècies autòctones i espècies invasores.


Descripció de l'activitat:

El procediment consisteix a marcar una línia a terra al bosc amb un cordill de 15 metres. El lloc ha d'ocupar un espai representatiu del bosc. Un cop marcat el terreny, cal recórrer-ne la distància comptant quants peus hi ha, veure les espècies que hi podem localitzar, i recollir-ne una mostra. Els guies de vegetació ajudaran els participants a identificar les espècies. Per organitzar el treball, cal començar pels arbres, passar als arbustos i finalment centrar-se en les herbes lianes, les molses i les falgueres. L'educador/a vigilarà l'execució del procediment i verificarà les identificacions entre fase i fase.


Materials utilitzats:

15 m de cordill per grup, guies de vegetació de la zona, full per fer la classificació, cola, tisores i llapis.


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació prèvia per saber el grau de coneixement dels participants i adaptar l'activitat segons el nivell. Grau de participació de l'activitat. Dinàmica final grupal per conèixer quines sensacions han tingut els participants al llarg de l'activitat. Als docents se'ls lliura una fitxa de valoració, de la qual s'extreuen les conclusions de l'activitat. Posada en comú amb l'equip de monitors.


Observacions:

En aquesta activitat l'entitat aporta tot el material. Es demana portar roba adequada d'acord amb la previsió del temps i calçat adequat per caminar.