Page 96

Lloret de mar

Bibliografia AIRES LLORETENCS. FÀBREGAS BARRI, ESTEVE, VILÀ GAlÍ, AGUSTÍ M., Les Quinzenari, 1933-36. 20 anys de turisme a la Costa nostres veles I, Ed. Confraria de Brava, Ed. Selecta, 1970. Sant Elm, Lloret, 1984. ALCOY PEDRÓS, ROSA. El cementiri de Lloret de Mar, FÀBREGAS BARRI , ESTEVE, i VILÀ GALÍ, AGUSTí M. Les Ajuntament de Lloret de Mar, REBOLLO TIBAU, CARME. La nostres veles 11, Ed. Confraria de Col.lecció Es Frares, 1990. cultura tradicional i el parlar de Sant Elm, Lloret, 1985. Lloret, Lloret 1989. ARBÓ, CARLES I MELÉNDEZ, VILÀ GAlÍ, AGUSTÍ M. RICARD. L'activitat econòmica a PONS E., TOLEDO A., Navegants i mercaders, Club Lloret de Mar, Ajuntament de LLORENS J.M. El recinte Marina-Casinet, Lloret, 1989. Lloret-Caixa de Girona, 1989. fortificat ibèric de Puig Castellet, Diputació de Girona, 1981. DOMÈNECH MONER, JOAN. Cinquanta anys d'esforç turístic a Lloret de Mar, Ajuntament de PONS GURI, JOSEP MARIA. El Agraïments Lloret, 1982. llibre de Santa Cristina de Lloret, 94 Barcelona 1977. DOMÈNECH MONER, JOAN. Història dels casinos de Lloret, ROIG I RAVJ:NTÓS, Aquest llibre -tot i la seva Club Marina-Casinet, Lloret, EMERENCIA. La marina simplicitat- és conseqüència de 1982. catalana del vuitcents Editorial la recopilació de dades feta al Barcino, Barcelona 1929. llarg de diversos anys a partir DOMÈNECH MONER, JOAN. d'arxius L'ensenyament a Lloret de Mar, SALA LLOBERAS, JOAN. La - públics o particulars- i d'altres 1599-1936, Club Marina-Casinet, gent de mar a Lloret, Ajuntament publicacions. Per tant, el nostre Lloret, 1991 . de Lloret, 1986. agraïment als encarregats o propietaris dels primers i als EL DISTRITO FARNENSE, SALA LLOBERAS, JOAN. La autors de les segones. També setmanari, 1893-98. gent de mar a Lloret 11, hem de fer explícit el Anècdotes i fets. Ajuntament de reconeixement a tots aquells EL PORVENIR, setmanari, 1896- Lloret, 1990. que, des de fa temps, 97. coneixedors de les nostres FÀBREGAS BARRI, ESTEVE. SALA LLOBERAS, JOAN. La afeccions, ens han anat facilitant costa de Lloret, Club Marina- fotografies, algunes de les quals Lloret de Mar, Ed. Selecta, Casinet, Lloret, 1990. ara ens han pogut ser útils. Barcelona 1959. També als funcionaris municipals VI LA BOTA, MARIA DEL VILAR. que han aportat informació FÀBREGAS BARRI, ESTEVE El poblat ibèric de Montbarbat, estadística recent i, en general, a Dos segles de marina catalana, Publicacions del Museu tots els qui, d'una manera o altra, Ed. Selecta, Barcelona , 1961. Municipal, núm. 1, Lloret 1981. ens han ajudat.


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above