Page 93

Lloret de mar

als anys trenta que, a remolc dels estiuejants barcelonins, es comença a parlar d'urbanitzacions amb xalets sobretot cap al sector de Sa Caleta i a sota del turó de l'Estelat. La Guerra Civil ho interromprà. El moment clau de la transformació vindrà a partir de 1950, amb el turisme. Les antigues cases senyorials aniran caient i es convertiran en hotels i instal.lacions de serveis. Les vinyes seran urbanitzades i quan s'acabin les vinyes, el bosc. Fins i tot, ben aviat, els especuladors del sòl generaran una oferta superior a la demanda. Part del paisatge s'haurà malmès per sempre. Amb pocs anys la vila creixerà cap a l'interior, sorgint els barris de Mas Carbó, Mas Baell, el Molí i Puig Ventós, i, a la vegada, s'enllaçaran les edificacions del nucli urbà central amb les de la zona de la platja de Fenals. Bona part de l'evolució urbanística es féu amb un Pla General de 1966, imprecís i interpretat a gust del consumidor. Amb aquesta base van néixer amb més facilitat algunes de les 34 urbanitzacions aprovades entre 1961 i 1978 que sumaven globalment unes 1 .200 hectàrees. Un assaig de nou Pla efectuat el 1973 no fou ben rebut, per restrictiu (!).Tot just iniciada l'etapa democràtica (1979) s'emprengué urgentment la Revisió i Adaptació del pla vigent -d'acord amb la Llei del Sòl de 1976-, tot i que l'aprovació del nou Pla no arribà fins al 1985. Lloret obtingué, llavors, una eina de treball més seriosa. Però les urbanitzacions encara continuarien -i no sempre amb encert- fins a motivar un anguniós crit d'atenció per part del Demall (grup de defensa del medi ambient) en forma de simposi celebrat els dies 2, 3 i 4 de desembre de 1991 . Actualment hi ha una certa crisi de la construcció -deguda a molts factors, especialment econòmics-, cosa que es nota per la davallada del nombre de permisos d'obres concedits durant l'any. Permis(>s d' obr~ concedits pet l' Ajuntat.nent de Lloret Any Nombre de permisos 1980 3Q6 1981 440 1982 465 1983 4~0 f9:84 482 1985 517 1986 4S9 1:987 559 1988 491 1989 512 1990 453 1991 351 L'urbanisme de xalets i residències distingides dels anys vint i trenta. Ara només és història. 91


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above