L'urbanisme

Lloret de mar

90 E I Lloret inicial era rural i de població dispersa. El nucli urbà arran de mar neix a la baixa edat mitjana però no és fins a l'any 151 O que s'hi basteix l'església parroquial. El barri més antic -murallat i amb un portal d'accés que no es derrueix fins al 1873- és el pròxim a la riera, potser perquè, en cas d'atac, els seus habitants poden córrer. aviat cap al proper castell de Sant Joan. La vida comercial -venda i transport de carbó, llenya i altres elements- possibilita l'edificació de cases cap a llevant i es dibuixa l'estructura del carrer principal o major sobre el que devia ser l'antic camí ral costaner que unia Lloret a Tossa. Perpendiculars a aquest van naixent altres carrers i l'antiga via emprada pels lloretencs per anar al santuari de Sant Pere del Bosc passa a constituir l'altre eix bàsic: el carrer de Sant Pere. Les cases normals són les de planta i pis. Aquesta és la situació urbanística de Lloret fins al 1780 aproximadament. Cent anys després, però, i gràcies a l'auge de la marina de vela, hi ha un gran desplegament general que també repercuteix en l'urbanisme, sobretot a partir del moment en què els comerciants enriquits, els naviliers i els "americanes" enderroquen les velles cases i hi alcen petits palauets neoclàssics, modernistes (més tard), o eclèctics. El símbol de l'època pot ser la Casa de la L'expansió urbanística més forta s'ha portat a terme pel Pla de Fenals, en una part del qual l'Ajuntament actual parla ara de construir una marina. Vila, inaugurada el 1872 i el passeig de Mn. Cinto, paral.lel al mar. A partir de 1880 la vila s'estén cap a llevant, avança una filera de cases cap al mar -excepte en el tros del passeig-, puja cap a dalt del Puig, edifica cases importants al llarg del carrer de Sant Pere. Es conserva un projecte d'alineacions de 1879 -n'ignorem l'autor- en el qual es preveia un eixample ideal, una mica a l'estil Cerdà. Amb la davallada de la marina i del comerç transoceànic,,Lioret sofreix un estancament. Es cap


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above