Page 91

Lloret de mar

La incorporació en massa d'immigrats a causa de l'empadronament exigit per a un millor control de l'escolaritat va augmentar considerablement el nombre d'habitants i, en conseqüència, de votants, la tendència general dels quals no era, precisament, la de votar CiU. Aquesta raó, el pas del nombre de regidors de 13 a 17 i el fet que CiU patís divisions internes, van produir el canvi d'alcalde a les eleccions de 1983, ja que guanyà el PSCPSOE que col.locà 8 regidors, per 4 CiU, 4 AP i 1 ERC. Aquest darrer donà el vot als socialistes, d'aquí l'ascensió de Josep Sala Montero a l'alcaldia. Quatre anys després, però, el vot no socialista es concentrà entre la PARTIT DIPUTS. OIPUTS. MUNICIS. PARLAMT. 6 CONGRÉS CONGRÉS CATALÀ COALICIÓ 15·0.77 1·3·79 34·79 20·3-80 AP/PP 77 113 56 CiU/Lliga 1..752 1.166 1.204 1.619 uco 1.009 1.125 889 668 CDS ERC 101 206 695 296 PSC/PSOE 911 1.097 879 782 PSUC/lC 334 361 326 316 Alttes 140 167 136 227 VÀLIDS 4.324 4.235 4.129 3.964 Blancs 11 17 8 o Nuls 79 38 40 o TOTAL 4.414 4.290 4.177 3.984 Abstenció 1.016 1.917 2.030 2.398 CENS 5.430 6.207 6.207 6.36.2 %Abs!. 18,71 30,88 32,70 37,69 candidatura convergent -ara més a gust del sector dretà-i la d'AP. Els vots conjunts (8 de CiU i 1 d'AP, enfront dels 8 del PSC) van facilitar l'alcaldia al convergent Jordi Martínez Planas -que ja havia estat alcalde entre 1976-79- en 1987. Però tampoc en aquest cas no hi hagué continuïtat i malgrat haver portat a terme durant el seu mandat algunes obres públiques vistoses -la cobertura de la riera, per exemple- una mena de vot de càstig en forma d'abstenció retornà l'alcaldia al socialista Josep Sala l'any 1991 , després d'un resultat força aclaparador: 1 O regidors del PSC, 6 de CiU i 1 AP. La manca de continuïtat dels DJPUTS. MUNIOIS. PARLAMT. Dl PUTS, MUNICIS. CONGRÉS CATALÀ CONGRÉS 2.8-10.82 8-5·8~ 29·9-84 22-6-86 10.S.S7 732 1.020 352 827 326 1.535 1.143 2.557 2.246 2.627 178 103 201 274 209 420 226 120 178 1.916 1.861 1.147 1.983 2.567 158 229 184 146 243 139 103 229 4.970 4.673 4.569 5.752 6.215 60 75 15 15 44 77 15 14 38 45 5.107 4.765 4.598 5.805 6.304 1.645 3.098 3.434 3.03.9 3.456 6.752 7.863 8.032 8.844 9.760 .. 24,36 39;40 42,75 34,36 35.40 alcaldes no diu gaire a favor de l'electorat lloretenc i demostra que la vida municipal implica molt de desgast, moltes pressions, una gran dificultat per a segons quins partits per fer arribar el seu missatge al sector immigrat i un llarg etcètera. Amb tot, i malgrat el canvi d'ides i els alts i baixos, la política de l'etapa democràtica s'ha caracteritzat, sobretot, per actuacions en camps abans poc atesos (cultura, ensenyament, assistència social, esports, infrastructures, serveis diversos ... ) i globalment es pot considerar positiva. PARLAMT. PARLAMT. EUROPEU CAT~LÀ 10.S.S7 29-S.SS 813 2~ 2.069 2.674 249 192 176 2.276 1.342 161 172 596 187 6.164 4.999 35 32 54 18 6.253 5.049 3.482 4.754 9.735 9.803 35,76 48,47 Resultats de les diverses eleccions del període democràtic. OIPUTS. MUNJOIS, PARLAMT. CONGRÈS CATALÀ 29·16'89 2S.S.9l 15-3·91! 716 529 294 1 2.207 1.835 2.186 238 172 $5 138 293 409 2.421 3.129 1.464 253 284 185 350 207 6.323 6.242 5.380 41 62 48 31 15 23 6.395 6.319 5.451 4.221 4.801 6.355 10.616 11.120 11.806 39,76 47,17 53,00 89


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above