Page 9

Lloret de mar

· 1848 S'exceptua Santa Cristina de les Lleis de Desamortització. 1855 S'estrena a Madrid l'òpera "Marina" -~-- de Camprodon i Arrieta, considerada durant molt de temps l'epopeia de Lloret. 1860 L'indià Nicolau Font compra l'heretat de Sant Pere del Bosc en virtut de les lleis de desamortització. 1867 S'autoritza l'enderroc de la vella torre de defensa. 1880 S'inaugura un nou Hospital, a dalt del Puig. S'intenta fer passar el tren per Lloret. 1885 Apareix la primera publicació periòdica de la vila: "El Lloretense" (quinzenari). 1898 Inauguració de les obres de restauració de Sant Pere del Bosc. 1900 Inauguració del nou cementiri, que -- reunirà, amb el temps, un esplèndid conjunt modernista. 1914 Inauguració de les primeres reformes modernistes de l'església parroquial. 1917 Vaga general de les arts de pesca per discrepància amb el repartiment dels guanys. 1930 Representació de l'òpera "Marina" a • · les platges de Lloret. 1936-39 Període de la Guerra Civil, que suposa la destrucció de la decoració de les esglésies de Lloret i la pèrduad'importants obres d'art. 1950 Aparició dels primers turistes estrangers. f 955 Celebració del centenari de "Marina". Representació de l'òpera a sa Caleta. 1958 ' Lloret és declarat "Lugar de lnterés Turística". 1960 Portada de l'aigua potable des de · Tordera. 1966 Celebració del Mil.lenari de la Vila. Santa Cristina és declarada "Fiesta de interés turística". 1972 Decret del Govern declarant "paraje pintoresca" 13 sectors del litoral lloretenc. 1978 Inauguració del Casino de joc. 1985 Entra en vigor el nou Pla General d'Urbanisme. 1990 Cobriment de la riera. Nucli urbà de 1879, sobre el planell actual. Observi' s l'hipotètic eixample llavors previst. 7


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above