Page 89

Lloret de mar

el seu caràcter familiar. L'urbanisme vilatà ja no tenia res de l'antic tipisme. El paisatge es ressentia de les noves actuacions. El turisme cada vegada anava venint menys seleccionat i, a la vegada, menys selectiu. Les empreses locals ja no eren de lloretencs amb ganes de quedar bé. S'imposaven els "tour operators" i el capital de fora, decidit a "espolsar l'arbre" fos com fos. Tot i això, i malgrat les prediccions d'alguns interessats en el tema (lvette Barbazza publica l'any 1966 -just quan a Lloret se celebra l'any del Mil.lenari- "Le paysage humain de la Costa Brava" i Arseni Gibert escriu "El crac turístic a la Costa Brava l'any 1972) la cursa numèrica continua, es compten els turistes per milions i els pressupostos municipals fan ja salts extraordinaris. Amb la democràcia i ja amb la idea de resoldre les mancances infrastructurals, el pressupost lloretenc enceta la dècada dels vuitanta amb 360 milions. Segueix amb 644 (1981 ), 825 (1982), i així successivament fins a arribar als 1.800 milions el 1990. Dos anys més tard, aquest 1992, el pressupost aprovat ja és de 2.643 milions. En el camp promociona! recordem la tasca feta per la Cooperativa d'Hostaleria (anys seixanta), la CITE local, des de fa anys, i Proturist (1981 -1982). La població turística actualment puja a uns 200.000 visitants (juliolagost). S'acusa l'estacionalitat i en baixa temporada davalla a uns 8 o 10.000 turistes (gener, febrer) . Aquests desequilibris plantegen seriosos problemes d'infrastructura i serveis en el camp de la seguretat ciutadana, de la sanitat i de la neteja, entre altres. L'oficina municipal de turisme va atendre 73.949 persones directament (any 1985) i 884 per carta. El 1990 ja foren 81 .806. En aquests moments Lloret disposa de 215 hotels, 3 campings, 34 agències de viatges, uns 8.000 apartaments, 214 restaurants, 53 discoteques o sales de festes, 22 agències de banca, 1 casino de joc (inaugurat el 17 d'agost de 1978),etc.l es continua discutint si un camp de golf o un port esportiu milloraria realment la qualitat del turisme que ve. Promoció internacional : Plantació de/llorer emblemàtic de la vila a París (20-4- 1966). Les Festes Mediterrànies de 1965, que van significar uns actes d' atracció de visitants i de promoció. 87


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above