Els Fotògrafs

Lloret de mar

84 A cavall entre el segle anterior i l'actual trobem l'actuació amateur de persones com l'estiuejant Joan Bta. Gallissà i Botet, que amb les seves plaques de vidre recollí el testimoni d'edificis, paisatges, personatges i delicioses escenes del Ball de Plaça i de la processó marítima de Santa Cristina, o com el farmacèutic Enric Botet i Sisó, que, a part les 4000 postals que havia reunit d'arreu del país, sembla que havia format una excel.lent col.lecció fotogràfica de temes locals, referida, sobretot, al món dels pescadors. Uns dels primers fotògrafs quasi professionals fou Josep Josep Vilà i Prats, anticlerical i fotògraf Vilà i Prats (1873-1952), que vivia al carrer de Sant Pere, núm. 17. Era taper d'ofici i, més que res, hisendat. Tot i ser un acèrrim anticlerical -havia fundat la "Agrupación Republicana Librepensadora y Pacifista-, tenia muntat un acurat estudi a casa seva on no faltava una Puríssima pintada a la paret i un reclinatori, per a quan havia de fer fotografies de primera comunió. Un altre fotògraf ja amb notable professionalitat, malgrat que treballava de viatjant, va ser l'Ernest Xifra i Girbal (1885- 1972). Moltes vistes de Lloret porten el seu segell de goma al darrera acreditant l'autoria. C Emili Martínez i Passapera, el cronista gràfic dels esdeveniments 1/oretencs. Igualment se sentiren atrets per la fotografia Salvador Bancells i Puig (1901-1934) i Joan Austrich i Bianchi (1903-1950). Del primer se'n coneix una anècdota divertida. En una ocasió, quan estava revelant en el laboratori improvisat que tenia a casa seva, al carrer de Sant Bartomeu, entrà la seva àvia, la qual obrí el llum de la cambra, tot recriminant-li que treballés a les fosques i es fes malbé la vista. Coneixem, igualment, l'afecció de Josep Maria Coll i Parés (nat el 1909), el qual, sobretot abans de la guerra civil, es


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above