Cronologia

Lloret de mar

6 Cronologia Moment d'activitat en el recinte fortificat de Puig de Castellet. Principal època de funcionament de la factoria romana de Fenals, de fabricació de terrissa. Construcció d'una torre sepulcral romana. ,.....v•·-·-·~.,_,.,.,._~,"-"'_.. S. IV dC Indicis de l'existència d'una ~~ m ",.' basílica paleocristiana i d'una necròpolis a Sant Quirze. Primera aparició documentada del nom de Lloret. Í 1 002~ El territori de Lloret se segrega del de "" : 1325 ' ' 1372 Maçanet. Consagració de la primitiva parròquia de Sant Romà (avui ermita de la Verge de les Alegries). Donació, per part de Guillem de Palafolls, del castell i terme de Lloret al Capítol de Canonges de Girona. Jaume li dóna a Ot de Montcada el castell i terme de Lloret, cosa que planteja problemes de jurisdiccions entre els Montcada i el Capítol de canonges de Girona. El Capítol readquireix de Guillem Ramon de Lloret els drets sobre el castell i terme. Gastó de Montcada ven al Capítol de Canonges la jurisdicció alta i baixa de Lloret per 12.000 sous. ~- 1446~ Els lloretencs, amb el suport de la reina Maria, comencen a moure's per incorporar el seu territori a la Corona,_ S'obre al culte la nova església parroquial construïda arran de mar. El virrei Galceran de Borja dóna llicència als lloretencs per a imposarse una taxa sobre el pa, el vi i altres mercaderies, a fi de recaptar diners ·~-""",per a la construcció d'una fortalesa. 159'1-1608 Etapa del rector Jaume Felip -~·-····- Gibert. 15931 Noves constitucions municipals. r 1 ~~7 l Impressionant temporal que enderroca part de la torre de defensa i cases del voltant. Els francesos incendien Sant Pere del Bosc. 1703 1 S'institueix el vot d'anar a Sant Pere del Bosc en pelegrinatge cada primer de maig. 1716 Els jurats de la vila responen a l'intendent Patiño, detallant la situació de Lloret, les famílies que el formen i _=~·······--~ls recursos que té. · 1764-72 Construcció de l'actual santuari de Santa Cristina. Abans hi havia "'~-·~, una ermita petita. 1778 j Decret de Lliure Comerç de Carles lli, que afecta força el redreçament de l'activitat lloretenca. : 1788 ~ Revolta de pescadors, contra l'obligació de pagar el ribatge. Litigi dels lloretencs contra el Capítol de Girona per incorporar-se a la Corona, que dura 17 anys i els costa unes 40.000 lliures. --~·-- j 1812-1869 j Durant aquest període es construeixen a Lloret uns 130 vaixells.


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above