Historiadors i Prosistes

Lloret de mar

76 A l'última dècada del segle XIX va destacar el secretari de l'Ajuntament, Josep Galceran (1847-1892), que s'ha de considerar el primer historiador seriós de la vila i que publicà els seus treballs a la "Revista de Gerona", un dels mantenidors de la qual era Joaquim Botet i Sisó (Girona 1846-Barcelona 1917), que també hi publicà diversos articles sobre Lloret, d'on era oriünda la seva família. Joaquim Botet era germà del farmacèutic lloretenc Sr. Enric, que també es pot considerar. en alguns aspectes, un lletraferit. De la mateixa època fou Hermenegild d'Urrèjola, director del setmanari "El Distrito Joan Bta. Bernat i Sarró, autor de llibres de cartomàgia i també treballs literaris. Farnense", que també se sentí atret per la historia i publicà "El santuario de Santa Cristina de Lloret de Mar" (1891) i treballà en altres obres, una d'elles -que no creiem que veiés la llum- una monografia sobre la santa patrona del santuari, titulada "La martir de Tiro". Sense cap mena de dubte, però, l'escriptor més sòlid de les últimes dècades i amb més vocació literària és Esteve Fàbregas i Barri, nascut el 9 de setembre de 191 O. Amb inquietuds ja de jovenet i afecció a la història i a la literatura, fou premiat aviat en concursos i publicà articles a "El Matí i a "La Veu de Catalunya", de Barcelona, i dirigí el quinzenari "Aires Agustí Ma. Vilà i Galí, que s'ha especialitzat en temes de mar ina. Lloretencs." La seva obra literària comença, però, a veure la llum a partir dels anys cinquanta. Van apareixent, successivament, "Cartomagia.EI mundo maravilloso de los naipes", amb col.laboració amb Joan Bta. Bernat (1953), "Lloret de Mar"(1959),"Dos segles de marina catalana" (1961 ), "Vint anys de turisme a la Costa Brava" (1970), "Josep de Togores" (1970), "Alba de Prima" (1976), "La serp es mossega la cua" (1978), "Boira il.luminada" (1980), "Senyora i Pastora"(1981 ), "El Ballet Clàssic Català" (1984), "Diccionari de veus populars i marineres" (1985), "Un ciri a la processó" (1985), "La cultura tradicional i el parlar de Lloret" (1989) -en col.laboració amb la


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above