Agrupacions Corals

Lloret de mar

74 L es formacions corals més antigues de les quals tenim notícia són, sens dubte, les que participaven en les funcions litúrgiques de l'església, en particular els grups de minyons de l'escola que hi anaven en les festes i solemnitats, dels quals parlen les ordinacions donades pel Consell Municipal l'any 1599. Aquests cors més o menys organitzats tenen una llarga durada i, en alguns moments, estan sota la direcció de mestres de capella d'una certa vàlua. Les actuacions a l'església van reforçades, sovint, per la música de les orquestres que va tenir la població, orquestres de transcendència poc més que local :la de "N'Atzavara" (1880), "La Perla Lloretense"(1893) o la del Sr. Melitó Servià (final de segle). La primera massa coral important que tingué Lloret fou "L'Harmonia Lloretenca", que s'estrenà, com a orfeó, el dia 11 de juny de 1904. N'eren els seus directors els germans Francesc i Joan Coll Morral. El Sr. Antoni Clausell féu construir un bonic teatre, estrenat l'any 1908, perquè l'orfeó pogués tenir estatge social. Es constituí una societat, amb estatuts i tot, que va incloure altres activitats, com per exemple, una secció dramàtica. Però la situació econòmica a què portà la pròpia volada de l'entitat la conduí a la dissolució el 31 de desembre de 1911 . 1926 :L' 0 1je6 Lloretenc, que deixà un exce/./ent record. Més o menys per aquesta època adquiria important relleu l'Associació Catequística, del si de la qual sorgirien notables realitzacions, entre elles una escolania, fundada el 1912, i el cor de la Catequesi, ambdós -que perduraren fins a la guerra civil- sota l'impuls de Mn. Josep Mundet. L'escolania la integraven primer vuit cantaires i a partir del 1 O d'agost de 1931 foren 15. Del jovent que sortia d'aquestes formacions es nodria la Capella Parroquial. L'any 1926, dins del si del Casino Industrial el músic Domènec Moner i Basart fundà l'Orfeó Lloretenc, que duraria


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above