Page 73

Lloret de mar

laica de Lloret.(Se'n van publicar tres números). Cap a mitjan 1932, un grup exaltat va idear una publicació trimestral titulada "Libertad", el primer número de la qual va ser retingut pels mateixos homes d'esquerra, esverats per les coses que deia. No se'n va parlar més. El dia 1 d'octubre de 1933, a partir del caliu de les Escoles Parroquials i sota l'impuls de Mn. Pere Torrent, va aparèixer el quinzenari "Aires Lloretencs", íntegrament en català, que s'edità fins a l'esclat de la guerra civil i tingué una excel.lent acceptació. Tot i la seva confessionalitat, fou respectuós amb tothom. Sota el mecenatge de l'impressor Manuel Tallada i Jané aparegué, després de la guerra, "Lloret Deportivo", quinzenari de caràcter esportiu que sortí des de la primera quinzena d'octubre de 1953 fins al 6 d'agost de 1955 (90 números, de 20 x 31 cm de format). Pel juny de 1963 va aparèixer "Tramuntana", revista mensual dirigida pel figuerenc Narcís Pijoan. Se'n van publicar 39 números i es va acabar per l'agost de 1966. Tenia una bona presentació. El 17 d'abril de 1973 l'industrial hoteler Joan Prado Romà va llançar una revista dedicada a cobrir la informació de Blanes, Lloret i Tossa, dirigida inicialment pel seu amic Andreu Avel.lí Artís "Sempronio", després per un fill d'aquest i, finalment, per Francisco Rubio Cordón. Es deia "Costa Exprés". Se'n van publicar 11 números. No tardaria gaire a aparèixer la revista que la succeí i que avui encara continua : "Lloret Gaceta", dirigida per l'esmentat Francisco Rubio i editada per Pedro Morón López. El número 1 va sqrtir per l'octubre de 1975. Es d'informació general de la localitat. Pel novembre de 1987 hi hagué un intent de fer sortir una altra publicació amb el nom de "Aires de Marina". La impulsava l'advocat Enric Junoy i Pujol i només en van sortir un parell de números. A part aquestes publicacions, caldria recordar les revistes que ha tret -sempre amb la idea d'una regularitat que després no s'ha acomplert- el Patronat local de Turisme (1968 i 1989), les de la Cooperativa d'Hostaleria i Similars (1962-1964), les que editen les escoles locals i les d'algunes entitats esportives, cíviques i culturals que, amb una certa periodicitat, publiquen butlletins. "El Distrito "Juslicia", una de les publicacions del sector d'esquerres (1918). Farnense" es va publicar entre 1893 i 1898. 71


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above