Page 71

Lloret de mar

llibres formatius titulats " La nave de San Pedro" i "El camino de la virtud"- , Lluïsa Usall (1893), Marià Pujolar i Batlle (1895), autor de tres llibres didàctics sobre religió, aritmètica i gramàtica castellana, en col.laboració amb Francesc Ferrusola,etc. Ja en el segle actual, deixaren bon record Esteve Carles i Torruella (1907), Gertrudis Moret (191 7), Josep Casasayas i Romà (1936), entre altres. Els primers locals concebuts expressament per a escoles foren els baixos de la Casa de la Vila inaugurada pel febrer de 1872. Després, malgrat que als anys trenta es parla d'aixecar un grup escolar i que hi ha un referèndum popular i tot, els lloretencs van anar passant per locals habilitats o de lloguer. Fou el 18 de novembre de 1965 que, per fi, s'inaugurà el primer grup escolar, batejat, més tard, amb el nom del mestre Esteve Carles i Torruella. Aquest grup sofrí posteriors ampliacions. El 29 de maig de 1976 s'inaugurà un altre centre amb molta més capacitat : el Pere Tor rent. Però també ràpidament hagué de ser ampliat. Finalment, el 1984, entrà en funcionament el coLlegi públic Pompeu Fabra. Com a escoles confessionals, Lloret ha tingut el "Colegio Lauretano" del canonge Narcís Dorilènech i Parés (al voltant de 1880), el de les monges del Cor de Maria, vingudes a Lloret el 1875, que l'any 1897 estrenà estatge digne i propi, però que s'extingí quan estava a punt de celebrar els cent anys (1971 ), el dels Maristes (1902-1920), l'Escola Parroquial (entre 1920 i 1936), dirigida per Mn. Pere Torrent, i el col ·legi de les religioses de la Immaculada Concepció, obert el 1903, ampliat notablement el 1968 i que encara afortunadament existeix. Entre els coLlegis privats no s'ha d'oblidar el del mestre Ignasi Dedéu i Parés (1897), personatge molt .vinculat a la vida social lloretenca. Tampoc no faltaren les escoles de caràcter laic. L'any 1907 s'inaugurà una Escola Horaciana, seguint les orientacions pedagògiques de Pau Vila, a càrrec del mestre Esteve Guarro. Fou clausurada governativament poc temps després. En 1911 s'obrí una Escola Instructiva, dita també Racionalista, per la qual passaren els mestres Francisco Campos Prieto, Alban Rossell i Esteve Gimbernat. S'acabà l'any 1920. 21-3-1986. El mestre Jesús Pau amb els seus alumnes, el dia de la jubilació. 69


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above