El Franquisme

Lloret de mar

62 L es anomenades tropes "nacionals" -concretament la divisió legionària "Fiechas Azules"van fer l'entrada a Lloret el 2 de febrer de 1939, pràcticament sense cap problema. Els partidaris del nou règim es van llançar al carrer amb gran entusiasme. Els que havien estat amagats van començar a sortir, els anomenats membres de la quinta columna van prendre posicions. Hi van haver discursos des del balcó de la Casa de la Vila. En dies successius van abundar les misses de campanya, els balls en homenatge de les tropes "lliberadores", les represàlies en persones i entitats considerades no addictes, canvis de moneda, normalització dels abastaments i, sobretot, la posada en marxa, a nivell local, de tot l'aparell de F .E. T. i J.O.N.S. Havia començat una altra etapa de la història que duraria quaranta anys. Els primers alcaldes i comandaments locals van sortir, naturalment, de les forces falangistes i de la dreta. Els primers van ser canviats molt ràpidament. Baldiri Barnés i Mataró exercí d'alcalde entre el 18 de febrer i el 5 d'octubre de 1939. Joaquim Font Marlès, que el succeí, durà, només fins a 1'11 de desembre. El següent alcalde, Jesús Garriga Sampons, actuà des de 1'11 de desembre de 1939 fins al 22 de gener de 1942. Des Ofrena al "Caudillo" de la primera Fulla de Llorer de Lloret (1967). d'aquesta data fins al 20 de juny del mateix any ostentà l'alcaldia Esteve Guitart Poch. Marcel Gallart Stegmaier fou l'alcalde des de 20 de juny de 1942 a l' 1 de maig de 1944. El següent, Antoni Fàbregas Fradera, governà entre 1'1 de maig de 1944 i el18 de juny de 1946. Retornà, llavors, Jesús Garriga Sampons, que matingué l'alcaldia fins al 21 de maig de 1957. En la seva època (1954), el governador Luís Mazo Mendo va instar la construcció a Lloret de l'anomenat "Barri dels Pescadors" (oficialment "Grupo Lutgardo López" ) integrat per 44 habitatges acabats l'any 1962.


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above