La guerra Civil

Lloret de mar

60 E I 20 de juliol de 1936 es constitueix el "Comité Antifascista" presidit per Josep Sala Carreras. L'endemà, membres de la CNT clausuren l'església parroquial. Al dia següent, són destruïts la majoria de retaules, imatges i elements litúrgics. Tot seguit, s'inicien les incautacions, les imposicions de multes, els registres domiciliaris, etc. El 15 d'agost el Comitè Antifeixista es constitueix en Ajuntament i acorda convertir l'església en mercat. La decoració modernista serà destruïda. El 7 de setembre es comencen les col.lectivitzacions, amb el sector dels transports. A la sessió del 1 O de setembre, l'Ajuntament acorda canviar els noms dels carrers que tenen significat religiós. Pel novembre, es construeixen fortificacions i refugis. El 30 d'abril de 1937 l'Ajuntament acorda emetre paper moneda per facilitar les transaccions. (Hi tornarà el 17 de setembre). El 30 de maig un torpede llançat des d'un submarí "nacional" va a parar a la platja de Lloret, on queda sense esclatar. Durant el mes de juny s'accentuen les divergències entre els anarquistes, que dominen el Consistori, i els Mainada refugiada a Lloret a partir de 1'1-12-1936 , procedent de/ f ront d'Aragó. socialistes i comunistes. Hi ha freqüents canvis i destitucions de dirigents. Passa a ser alcalde Francesc Planas i Aguilera. Són constants, d'altra banda, les lleves de soldats. Pel setembre es constitueix secretament una esquadra completa de l'anomenada "Quinta Columna", favorable als "nacionals". El15 d'octubre arriben 300 refugiats del nord d'Espanya. S'accentuen els problemes d'abastament. Hi ha molta gana i un obligat racionament. Amb la gana són freqüents els furts per les cases i les hortes


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above