La Pesca

Lloret de mar

58 L a primera referència concreta a un pescador, es remunta a l'any 1372, quan Bonanat Pujol oferí una embosta de peix al representant del senyor feudal del terme, ·que no era altre que el Capítol de Canonges de la Catedral de Girona. La segona meitat del segle XVIII és una època de constant lluita dels pescadors per desfer-se del pagament del ribatge o delme del peix que el Capítol de Canonges els exigia. El 24 de febrer de 1788 hi hagué un avalot, pel qual foren condemnats a anar a les presons de Barcelona vuit pescadors, set dels quals es deien Josep. Per això es coneix aquest fet per "la revolta dels Joseps". A través dels llibres de l'època sabem que, en el segle XVIII, a Lloret es practicava la pesca en la modalitat de palangre, xàvega, bolig, sardinal, nansa, solta, batuda i fitora. La gent de mar formava llavors el gremi de "Mareantes, Pescadores y Maestranza", que es mantenia dels beneficis que es treia de la navegació i de la pesca. El Gremi vetllava pels afiliats i els seus familiars. La salaó del peix es practicava amb certa importància i l'any 1833, per exemple, el batlle demanava que es declaressin les arroves de peix salat i la sal gastada. Vells llops de mar lloretencs, a començament de segle. Una forma de pesca molt practicada a Lloret ha estat "l'Art" (sistema pel qual es cala una xarxa i es tira des de terra). Semblant a l'art hi ha la sonsera, dedicada a la pesca del sonso. El patró Melcior Puigvert va mecanitzar el sistema l'any 1944, però ja es va deixar de practicar en 1972. La pesca de sardinals -art de deriva al qual s'introduí l'ús de llum primer emprant teies de pi i després acetilèdesaparegtJé de Lloret al voltant del 1950. L'any 1917 hi hagué una vaga


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above