Page 57

Lloret de mar

tot Lloret disposava d'orquestres locals: "La Perla lloretense" i la "orquestra del Sr. Servià". També hi havia altres llocs de trobada. El 12 d'abril de 1898, per exemple, s'obrí un club o casa d'esbargiment instal.lat en el local que ocupava poc abans el Centre Republicà. La gent de Lloret batejà el nou centre amb el curiós nom de " Katipunan". El Casino creava una mena de comissions de joves per organitzar els balls i, sobretot, els envelats. Així es parlava de "La Juventud Lloretense" o de "La Unión Lloretense". La Guerra Civil espanyola va trencar l'activitat del Casino Industrial justament quan aquest estava gestionant l'adquisició d'un immoble de propietat -la Casa Pujol. Mentrestant, la societat s'havia separat del "Círculo Lloretense" i s'havia hostatjat al local de la Rambla Barnés, núm. 8. Tenia diverses seccions, una d'elles la teatral. El jovent que hi assistia era més aviat catalanista i progressista. Aquest fou el drama de l'esmentat casino. Perquè si bé, en esclatar la guerra civil, no va trobar cap obstacle, mentre en canvi, el "Círculo Lloretense" era mirat com a reducte carca i els revolucionaris s'incautaven aviat del local, després de la guerra succeí el contrari, i el Casino Industrial fou titllat de "rojizoide" i incautat pels franquistes. A partir d'aquell moment, el "Casino Lloretense" -continuació del "Círculo"fou l'únic centre social de Lloret. A final de 1943, els germans Llobet, propietaris de l'immoble, el venen a la família Clua i aquesta el reclama. Després del plet corresponent, el Casino ha de marxar, i una colla d'afiliats contraris a l'extinció compren un local pròxim (Passeig Verdaguer, 1 O) i creen l'anomenat "Casinet" o Club Marina (1955), que sobreviu encara actualment. Després d'una etapa de vida lànguida, les darreres juntes han procurat dinamitzar una mica l'entitat I I amb activitats diverses de tipus cultural i esportiu, d'entre les quals destaca l'edició d'un llibre amb caràcter anual. Com a centres de reunió, de tertúlia i, sobretot, de jocs de saló, també cal tenir en compte, en els darrers temps, el Centre Recreatiu de la Germandat de Terrassans, al carrer de Sant Pere, i, més recentment, els locals socials de les Penyes Barcelonista, Blanc-blava i Madridista i, potser algun altre, com la Llar de Jubilats. I Els elements joves del Casino Industrial -traslladat a la Rambla de Romà Barnés-construeixen una pista de ball a la part del darrere, damunt la platja ( 1934). 55


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above