Els Casinos

Lloret de mar

54 E I segle XIX fou pròdig en la creació de casinos i ateneus, és a dir, de centres on era possible l'esbarjo i, a la vegada, la instrucció. Lloret no havia de ser una excepció i ja 1'11 de desembre de 1858 el governador de Girona aprova els reglaments que li han estat presentats per un grup de lloretencs per crear un "Casino Lloretense" "que pueda elevar la cultura de sus habitantes al grada de perfección que se halla en otras poblaciones". Eren, també, els temps de les associacions de socors mutus i es parla de crear-ne una dintre del mateix casino. No sabem si es portà a terme. En canvi sí que es va crear, amb estatuts aprovats el 2 d'abril de 1864, la Germandat de Sant Sebastià. Més tard es crearia "La Lloretense" o "Germandat de Sant Roc". El primer casino es va extingir al voltant de 1866, però el 28 de novembre d'aquest mateix any naixia el "Casino Industrial". La democràcia imperava a la nova institució lloretenca. L'admissió de nous socis es votava amb boles. Les negres volien dir no, les blanques, sí. El Casino estava situat al passeig del Mar i ocupava la planta baixa i el pis d'un senyorial immoble de la família Llobet. Amb el temps, hi hauria una segregació i el Casino Industrial pròpiament dit -o Casino de baix- A primer ferme , a mà esquerra, la seu del Casino lndusrrial. Al primer pis hi havia "el dels senyors" . quedaria instal.lat a la planta baixa, i en el primer pis hi hauria el "Casino dels Senyors" o "Casino de Dalt". El nom oficial d'aquest segon deuria ser el de "Círculo Lloretense", tal com figura ja als comentaris periodístics que apareixen en el quinzenari "El Lloretense" l'any 1885. Els casinos tenien cura d'organitzar festes i balls. En aquesta darrera activitat, però, no tenien l'exclusiva. A Lloret hi havia, en aquell temps, altres llocs : "La Nyerra" , el "Flam" (situat on hi havia hagut el Teatre de la Vila -1843-) i "La Solidez". En aquells temps fins i


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above