Page 53

Lloret de mar

1873 es convoca la subhasta per a la construcció del nou edifici, a dalt del Puig, a la part alta de la vila. Guanyà el projecte del mestre d'obres lloretenc Fèlix Torras i Mataró. L'obra era important i calgué l'ajuda de tothom, especialment dels lloretencs que vivien a Amèrica i estaven ben situats. L'edifici del vell hospital -excepte l'església- es vengué per 1 .400 escuts. El segon dia de la festa major de 1880 -en temps del destacat alcalde Agustí Font i Suríss'inaugurà el nou hospital. Més tard, en 1893, s'efectuaren obres d'ampliació i s'acabà la volta de la capella. Continuaren arribant donacions. Després d'una deixa de Joan Bta. Durall i Salvador (1882), Guerau Galí oferí 3.632,72 ptes., l'any 1893, amb les quals es pagà l'esmentada ampliació. Romà Barnés i Mataró llegà a l'hospital la magnífica Torre Barnés, amb totes les terres del voltant (1896), però en comptes de traslladar-hi l'hospital -que hauria estat magníficl'Ajuntament, al cap d'un temps, cedí la Torre Barnés a les monges concepcionistes, vingudes de França el 1903, per tal de guanyar un coLlegi, i l'any 1930 els la vengué definitivament. Més deixes a l'hospital : les de Josep Lluhí i Taulina (1904), Maria Guinart i Gelis (1914), Romà Pons i Surís (1918), Josep Gelats i Conill (1919) i algun altre. Josep Gelats i Conill, un dels afavoridors de l'Hospital. L'hospital nou passà a ser regentat per les Germanes de Sant Josep, vingudes a Lloret el 8 de maig de 1881 . Als anys trenta, a l'Hospital hi havia 16 llits i en tenien cura cinc germanes de Sant Josep. A mesura que Lloret va anar evolucionant cap al turisme, van anar-se notant les mancances que tenia el centre. Alguns estiuejants van impulsar ajudes i van organitzar festes i col·lectes al seu favor. Al voltant dels anys cinquanta, Roc Ramera va promoure l'edificació d'una planta baixa en una part de jardí, per a sala de cures. Al voltant de 1972, el que fou el nou hospital ja havia passat a ser antic i l'Ajuntament l'enderroca. L'actual hospital és inaugurat a final de 1973. El 1977 s'hi afegeix un edifici annex, destinat a Asil, substituint el que hi havia a Sant Pere del Bosc. No cal dir que, progressivament, ha anat essent millorat i dotat amb més serveis. L'hospital actual, acabat el 1973. 51


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above