Índex

Lloret de mar

Índex - Situació ........ ......... .............. ........ ..................... 5 - Cronologia ....................................................... 6 1 - Aspectes geogràfics .. ...................................... 8 2- Demografia .. ....... .................... ........ ............... 1 O 3- Els primers pobladors ......... ........ ................... 12 4 - Els romans ... .. ................... ............................. 14 5 - L'edat mitjana ................................................. 16 6- La Pabordia del mes de Novembre ............... 18 7 - La societat medieval ......... .......... .... ............... 20 8 - Sant Quirze .................................................... 22 9- L'ermita de les Alegries .............. ................... 24 1 O- L'església parroquial .. ......... ........................... 26 11 - El segle XVI ........ ............ ............ ............. .. .. .. 28 - El temps de Jaume Felip Gibert ..... ............... 30 12- El segle XVII ................................... ..... .......... 32 13- El segle XVIII ...... ..................................... .... .. 34 - Francesc Campderà ............................ ...... .... 36 14 - El santuari de Santa Cristina .. ....................... 38 15- El Ball de Plaça ... ....... ....... ...... ....................... 40 16 - L'aventura d'Amèrica ...................... ........ ....... 42 17- Els lloretencs d'ultramar ........................ ...... .. 44 18- Els "americanes" .................................. .... ...... 46 19 - Sant Pere del Bosc ...................................... .. 48 20 - L'Hospital ....................................................... 50 21 - Tapers i altres artesans .... .. ........................... 52 22 - Els casinos ..................................................... 54 23 - La pagesia .............................. .. .. .. ................. 56 24 - La pesca .. ................ .............................. ........ 58 25 - La guerra civil ............................................ .... 60 26- El franquisme ............................ .... ................. 62 27 - El futbol ........ .............. .................................. .. 64 - Els altres esports .................. .... ............ ......... 66 28- L'ensenyament ........ ................................ ...... 68 29 - La premsa .... .. ................................................ 70 30- Entitats culturals ...... .. ......... ...... ..................... 72 31 - Agrupacions corals .... .. ........................ .......... 74 32- Historiadors i prosistes .................................. 76 33 - Poetes ............................................................ 78 - Lloret vist pels literats .............................. ...... 80 34 - El món dels artistes .......... ........ ................... .. 82 35 - Els fotògrafs ........ .................. .. ........ .. ........... .. 84 36- El turisme .............. .............. ........ .... .. ............. 86 37 - La democràcia .................... .. .... ........ ............. 88 38- L'urbanisme ........ .............. ...... ............ ........... 90 39 - Les festes .... ................ .................................. 92 Bibliografia, agraïments i procedència de les .... fotografies i il·lustracions .... ...... .... ...... ........... 94


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above