Els "Americanos"

Lloret de mar

46 P er ser "americana" o "indiana" -que també es podia dir així- s'havia d'anar a América pobre, s'havia de fer fortuna i s'havia de tornar definitivament al poble amb una bona quantitat de diner que permetés viure de renda. També es podia quedar a Amèrica i venir de tant en tant, però, sobretot s'havia d'haver enriquit. Si algú tornava sense fortuna es deia irònicament que "havia perdut sa maleta a l'Estret," i ningú no el considerava "americana". En canvi, podia ser titllat d"'americano"un que hagués fet fortuna a Filipines. "Americana" era sinònim de ric, però amb diners fets a ultramar. Al llarg del segle XIX van emigrar al nou continent molts lloretencs. En un plec d'expedients i certificacions de passaports de l'Arxiu Municipal que abraça des de 1843 a 1852 -per tant pot servir de mostratrobem uns 80 casos de nois que se'n van a Amèrica -la meitat concretament a Cuba- i que algú els avala o paga la fiança de cara al servei militar. La justificació del viatge queda ben explícita : "para probar bienes de fortuna", diu en el cas d'un xicot anomenat Joan Puig i Bas, que va a Puerto Rico. I com aquest molts d'altres. Fins i tot es pagaven el viatge fent feines en el vaixell. De molts d'ells se'ns diu que marxen de "dispensera", o de cuiner. Si allà tot els anava bé i feien fortuna, normalment tornaven a La casa de la família Garriga, avui Centre Cultural Verdaguer. la vila nadiua. Llavors els anava a rebre l'orquestra de la població, repartien cigars, més tard es casaven amb una noia jove -la família ho consentia per sortir així de la misèria-, enderrocaven la vella llar pairal i es feien bastir una mansió senyorial, neoclàssica, eclèctica o ja modernista, anaven tallant el cupó, es feien construir un sumptuós mausoleu en el cementiri nou -on hi ha obres magnífiques dels arquitectes Puig i Cadafalch, Antoni M. Gallissà, Bonaventura Conill i altres- i, si la base era sòlida, feien obres filantròpiques. En posarem uns quants exemples.


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above