Page 47

Lloret de mar

financer, creador i president de la Llotja de Comerç de l'Havana, que presidí el "Casino Español", el " Comité de Sociedades Españolas" i altres entitats, fou conseller-director del "Banco Mercantil Americana" i fou condecorat amb la Gran Creu d'Isabel la Catòlica; Josep Surís i Domènech, que ocupà diversos càrrecs oficials a l'Ajuntament i a la Diputació Provincial, presidí el Comitè de la Creu Roja, la Companyia del Ferrocarril de Matanzas, el "Casino Español", la Cambra de Comerç i fundà el "Liceo" de Matanzas i el cos de bombers del municipi. A Narcís Sala Parera, destacat directiu del "Centre Català de l'Havana" es deu la conversió en L'actor Pere Codina Mont, que dirigí el Liceo de Buenos Aires. luxosa cocteleria de la típica taverna "La Piña de Plata", dita, tambè, el Cafè d'En Cotorra. L'anomenà, llavors, "La Florida", encara que passà a la posteritat amb un títol més afectuós : "La Floridita". Sala Parera hi posà a treballar un seu parent: Miquel Boadas. També hi va servir Constantí Ribalaigua. Ambdós barmans s'hi van fer famosos. El financer Josep Surís i Domènech, afincat a Matanzas. "La Floridita" fou el bressol de la beguda nacional cubana: el daiquiri. Però certes desavinences entre Ribalaigua i Boadas van portar aquest darrer a retornar a Espanya i instal.lar una famosa cocteleria al carrer Tallers de Barcelona (que, per cert, encara subsisteix). Mentrestant, Ribalaigua, Mn. Narcís Domènech i Parés, canonge a Santo Domingo (1862-65) protagonista únic a "La Floridita" acabaria d'agafar fama mercès als comentaris d'Ernest Hemingway en la noveLla "lslands in the Stream". En l'ordre cultural cal esmentar l'actor Pere Codina Mont (Lloret 1880-Buenos Aires 1952) que anà a Amèrica amb la companyia de Maria Guerrera i acabà afincant-s'hi i després d'haver recorregut tota l'Amèrica Central i del Sud -fins i tot Filipines- fou considerat una figura indiscutible a la capital de l'Argentina, on fou director del teatre "Liceo". Aquests personatges són uns exemples. En podríem trobar molts més. 45


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above