El Ball de Plaça

Lloret de mar

40 A questa dansa, dita també de les almorratxes, es balla des de temps immemorial. Segurament que ve d'un antic Ball del Ciri de presa de possessió de nous Obrers (administradors). Es ballava davant la casa del Paborde o representant a Lloret del Capítol de Canonges de la Catedral de Girona que, fins a començament del segle XIX, fou el senyor feudal de la vila. Seguint aquesta tradició es continuà la dansa en el mateix indret fins a l'any 1970, quan es passà a ballar davant de la Casa de la Vila, seu de les autoritats actuals. De fet, el consistori se situa a primer rengle, a baix a la plaça, i rep l'homenatge dels balladors. LT.ORET Olt MAR.-Danz.a e Las Morratxast en la plaza. Tot i que la música -abans més extensa- sembla un exponent del segle passat o del XVIII com a màxim, la dansa té arrels molt més antigues, amb indubtable ascendència àrab, com es pot comprovar per l'ús d'un jarret de vidre amb quatre gallets, anomenat almorratxa, q~:~e els balladors porten ple d'aigua perfumada i ofereixen, després, a la respectiva balladora. Es conta que, en èpoques en què la costa catalana era atacada, sovint, per la morisma, arribà a Lloret un ric potentat d'aquesta raça, el qual, en assistir a una ballada de la dansa tradicional, quedà corprès de la bellesa d'una lloretenca i s'entestà a El .. Ball de Plaça·· a començament de segle. ballar-hi. Com a prova del seu afecte li oferí l'almorratxa, plena de perfum. La donzella, que preferí restar fidel a la seva gent i a la seva religió, refusà l'àrab i llançà l'almorratxa a terra. Actualment, la dansa de les almorratxes es balla cada any els dies 24 i 26 de juliol, el primer i tercer dia de la festa major. Abans es ballava els tres dies. Els protagonistes són quatre parelles de balladors. Les noies van de llarg, elegantment vestides -generalment, de blanc-, i els nois també surten dignament abillats, generalment amb vestit fosc. Uns i altres, però, porten indumentària actual. Antigament, els homes ballaven amb peça llarga i barret de


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above