Crédits

Lloret de mar

Quaderns de la Revista de Girona. Núm. 38 Sèrie: Monografies (Núm. 21) Primera edició en català: juliol 1992 Tiratge: 3.000 exemplars Edició: Diputació de Girona/Caixa de Girona Director de la Col-/ecció: Joan Domènech Consell assessor: Gabriel Alcalde, Narcís-Jordi Aragó, Joan Badia, Lluís Bayona, Martí Cama, Narcís Castells, Ramon Ceide, Josep Clara, Josep M. Corretger, Marta Franch, Víctor Gay, Miquel Gil, Gaspar Jou, Jaume Marquès, Enric Marquès, Jordi Mascarella, M. Aurora Martín, Enric Mirambell, Joan Miró, Joan Nogué, Carles Pàramo, Narcís Puigdevall, Josep M. Rus, Josep M. Salvatella, Erundí Sanz, Carles Sapena, Montserrat Vayreda, Josep Vicens, Mariàngela Vilallonga, Carme Vinyoles. Maquetació: Pep Caballé Redacció i administració: Pujada a Sant Martí, 5. Telèfon (972) 205700. Apartat de Correus 11 , 17080 Girona. Secretaria i distribució: Fina Poch. Subscripcions: Nu ri Sumsi. Fotocomposició i impressió: Alzamora Artgràfica, S.A. Olot ISBN: 84-8067-003-7 Dipòsit legal: Gl.1172/92 PORTADA: Capella del Santíssim (Foto August Mas)


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above