Page 39

Lloret de mar

confeccionant una taula classificatòria dels verbs segons les irregularitats i les diverses característiques a tenir en compte, publicada en full de gran format. L'any 1827 trobem Campderà exercint de metge a Lloret, després d'haver estat examinat i aprovat per a aquest exercici a la facultat de Medicina en la subdelegació de Barcelona, els dies 24 i 25 d'abril del mateix any, segons certificat que presenta al Consell Municipal de la vila. La feina de metge ruralia porta a cap durant uns quaranta anys i, com a conseqüència, es troba amb l'epidèmia de còlera d'agost de 1854 durant la qual es va dedicar nit i dia al servei dels seus convilatans afectats. Però la realització més brillant de Campderà a Lloret fou la fundació del primer manicomi particular d'Espanya, la ''Torre Lumítica", l'any 1844, amb una concepció ben diferent de la que llavors es portava en el tractament dels alienats. Es donava als malalts la màxima llibertat, segons el seu estat, se'ls envoltava de persones pacients i amb caràcter idoni, se'ls proporcionava l'ocupació més apropiada a cada un, el sanatori estava voltat de jardins i en un ambient agradable, etc. Aquest establiment psiquiàtric ha subsistit fins a l'any 1988. La inquietud de Campderà, com a bon il.lustrat, no tenia límits i l'any 1849 va publicar a Barcelona la "lndagación Estadística acerca de la reproducción y mortandad en la ciudad de Gerona y en la villa de Lloret de Mar en el siglo último y en los siete primeros del actual " on, no sols va estudiar a fons tots els moviments demogràfics i els factors que hi van intervenir -relacionant, per primera vegada i amb gran encert, el preu del blat i, per tant, l'encariment de la vida, amb el nombre de matrimonis celebrats-, sinó que va recollir i publicar en quadres totes les dades, cosa que avui, amb els arxius parroquials destruïts durant la revolta de 1936, té un interès inestimable perquè és l'única font de consulta a efectes estadístics. Sembla que també exercí càrrecs oficials a Lloret, cosa que no ha d'estranyar atès el relleu de la seva personalitat. Francesc Campderà va morir a la seva vila nadiua el 25 de febrer de 1862. S!!e ~76?Z $.0: ~-¿~¿~~-- Certificat sobre pagaments fets per Campderà expedit pel degà de la Facultat de Medecina de Montpeller. 37


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above