El Segle XVIII

Lloret de mar

34 8 ona part d'aquest període ve definit per les tribulacions dels lloretencs per l'obligació d'allotjar tropes en ocasió de les diverses guerres que afecten el país o per les imposicions que en resulten. El primer episodi bèl.lic que es viu és la Guerra de Successió contra Felip V. Però, al llarg del segle, hi hauran altres conflictes. Alguna vegada el Consell intenta actuar diplomàticament. Així, el 19 de juliol de 1711 , envia un jurat a Hostalrich, on es troba el comte d'Hartcourt, a obsequiar-lo amb unes quarteroles de vi i un cabàs de peix. Alhora, però, li parla dels desordres que cometen els seus soldats per Blanes i Lloret. El 24 de juliol de 1713 els lloretencs són amenaçats de ser saquejats, deshonrats i rebre altres danys si no paguen al comte de Fiennes el que ha establert. Més tard, és empresonat algun jurat, per fer pressió. Durant aquest any, a Lloret hi ha allotjades tropes, amb els cavalls corresponents. Els representants municipals intenten treure el màxim rendiment econòmic de l'arrendament de la taverna, la fleca, la carnisseria i la gabella de l'oli. L'any 1714 la gent rebutja les monedes que corren, ja que abunden els "diners picats". Durant el segle XVIII encara s6n freqüents els atacs dels pirates i corsaris a la costa i als vaixells. L'any 1716 el Comú dóna compte a Josep de Patiño, intendent del vencedor Felip V, de la situació de la vila, que, en aquells moments, té 238 cases, 54 de les quals eren deshabitades i 15 amenaçaven ruïna. El document relaciona les diverses famílies i n'explica el seu estat. La majoria són humils i algunes "pobres de solemnitat". La gent viu una mica de la terra i una mica del mar, com pot. En 1730 s'edifica la sagristia de l'església parroquial.


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above