El Segle XVII

Lloret de mar

32 E I segle s'inicia estrenant obres a la torre de defensa de la vila, la qual, tot i ser qualificada pel rector Gibert com una de les més belles fortaleses que hi havia a la part marítima, torna a sofrir desperfectes durant l'hivern de 1607, quan es produeix un dels temporals més violents de què es té constància. El 3 de desembre els cops de mar s'emport·aren dues cases al costat de la torre. Després van caure igualment enderrocades la carnisseria municipal i tres cases més. Els Jurats, esverats, van acordar enviar un sacerdot i un seglar a Montserrat a implorar l'auxili de la Verge. Vuit dies després, la vigília de Santa Llúcia, la torre de la vila "es migpartí com una magrana". Una part, amb els seients dels jurats, les caixes amb antiga documentació i cent lliures, va caure al mar. La mar encara s'emportà vuit cases més. El poble va fer moltes pregàries i van acabar pujant el Santíssim al campanar perquè aplaqués les ires del mar. A principi de 1608 les pèrdues es calculaven en més de 25.000 lliures. La vida municipal o civil d'aquell temps no estava separada de la vida religiosa. Els acords presos per la "Universitat" sovint són sobre temes de caire parroquial. Dins d'aquest àmbit tenien gran importància determinades confraries com la del Roser, la de Sant Elm (que havia estat Alguna de les campanes del temple parroquial encara es remunta al segle XVI/. instituïda el 1554), la del Santíssim, creada pel rector Jaume F. Gibert el 1597 i d'altres. El 31 de novembre de 1634, Joan Gibernau, Antoni Fàbregas i Bartomeu Surís, Obrers administradors de la casa, ermita i terres de Sant Pere del Bosc, pacten amb els picapedrers de Blanes Antoni Vicio i Valentí Soteres per fer una capella dedicada a Sant Pere dins l'església parroquial. Les obres importen 225 lliures. A l'època de la Guerra dels Segadors (1640), la notícia de les salvatjades portades a terme pels soldats castellans en pobles tan propers com Riudarenes devia commoure


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above