L'ermita de Les Alegries

Lloret de mar

24 , E s la primitiva parròquia de Lloret quan aquest era un poble més aviat de pagès. Estigué dedicada a sant Romà. EI~rrenypera l'edificació del temple i per al cementiri corresponent, uns trenta passos al voltant, -d'aquí el nom de la Sagrera amb què era conegut el barri-, fou donat per Sicarda, senyora del castell i terme de Lloret, vídua del noble Humbert de Ses Agudes. A la consagració de l'església, feta pel bisbe Berenguer Wifred el 8 de gener de 1079, van assistir la senyora Sicarda i els seus fills, un dels quals -Bernat Humbertseria, precisament, el següent bisbe de la diòcesi (1 093- 1111 ), mort en una expedició a Palestina. Els successius aniversaris d'aquesta consagració devien anar-se celebrant de forma constant fins que, passat molt de temps, es devia perdre la noció de l'origen de la festa religiosa del" S de gener i sorgí paral.lelament una mena de llegenda substitutòria : "la missa del traginer". Es contava, en efecte, que un traginer havia passat un dia per davant de l'ermita i hi havia vist gent a dins. S'hi celebrava missa. Sorprès, el traginer s'hi afegí, diposità el seu donatiu a la bacina a l'hora de l'ofertori i quan s'acabà la cerimònia, seguí la seva via. Més tard, arribat a vila, comentà el fet. Ningú no sabia res d'aquella missa i tothom s'estranyava de les seves afir.macions. Ho L'ermita,/' any 1896. anaren a comprovar. En efecte, a la bacina hi havia la moneda dipositada pel traginer, els ciris tenien senyals d'haver cremat feia poc i un olor d'encens planava sota la volta de l'ermita. Van creure que es tractava de les ànimes dels devots de l'església que volien una missa cada any i, a partir de llavors, cada set de gener, s'hi anà a dir missa amb un record especial per als difunts. Actualment, aquesta missa s'ha traslladat al mes d'abril, a la diada de Sant Jordi i s'aprofita per a fer un petit aplec, amb sardanes incloses. De tradicions i rondalles entorn d'aquesta ermita n'hi ha més. Esmentem, per exemple, la d'aquella rica Senyora del mas


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above