Page 25

Lloret de mar

demana al bisbe de beneir-la a fi que el 16 de juny ja s'hi pugui celebrar la festa anyal. Segurament que la innovació més recent foren els esgrafiats que l'any 1935 hi féu Adrià Gual a l'actual façana principal (encarada al SE). De l'observació de l'obra actual sembla deduir-se que l'ermita té dues parts diferenciades, almenys en planta : la que correspondria a l'antiga ermita medieval i que ara ocupen les dues sagristies i l'espai de l'altar major, i la que avui serveix de nau per als fidels i que, alhora, és situada en un nivell més baix. Aquesta darrera correspondria a una ampliació del segle XVIII, com hem insinuat abans. Referint-nos a la primera part, descobrim l'entrada primitiva -ara tapiada- per la façana que dóna a migdia (exactament al SW), amb una porta adovellada, amb una finestra a cada costat, una en el seu lloc original - també tapiada- i una altra, potser afegida després, a nivell més elevat. A la part inferior d'aquesta façana i també en les altres d'aquesta part antiga -les parets de les quals estan formades, sovint, amb materials de procedència romanas'utilitzà encara l'argila com a material d'unió de les pedres. La primitiva ermita medieval tindria uns 4'5 metres d'amplada per 1 O de llargada. L'ampliació del segle XVIII va convertir la planta del santuari en una mena de quadrat de 10,5 de costat, aproximadament. L'ermita de Sant Quirze és, doncs, la més antiga de Lloret. En efecte, ja s'esmenta el 8 de gener del 1 079 quan és consagrada la de Sant Romà (avui ermita de les Alegries) dient : " A meridiei parte similiter terminatur in parrochiae Sti. loannis in valle marina et sic vadit per ecclesiam Sti. Chirici". Durant molt de temps, cada 16 de juny, se celebrava un aplec a l'ermita i es ballaven sardanes a l'era de la masia pròxima de can Fornés. Després de la guerra civil i, sobretot, amb la nova democràcia, s'ha intentat recuperar la festa en diverses ocasions , però no s'ha consolidat prou. Per acabar d'adobar-ho, dins la dècada dels setanta fou espoliada en diverses ocasions i en foren robades quatre imatges barroques de talla. Cairar major, barroc, les imatges del qual foren robades dins la dècada dels serama. L'aplec (al voltant de 1,9,20 ). ... 23


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above