Sant Quirze

Lloret de mar

22 -L es troballes realitzades al voltant d'aquesta ermita podrien justificar l'existència d'una primitiva església paleocristiana i d'una necròpolis adjunta. Durant un temps es va creure que els 34 esquelets trobats per Sala Fàbregas l'any 1892 podien correspondre als morts d'una batalla ocorreguda en aquell indret. Com que Carolina Nonell en va localitzar set més en les excavacions de 1968-69, vam aprofitar aquestes restes exhumades últimament -ignorem les altres on parenper a estudiar-les amb l'odontòleg Ernest Adler. Per la mida de l'espai retromolar dels maxil-lars - un dels bons indicadors- es confirma l'antiguitat dels esquelets i la seva pertinença a l'època romana. I de l'estudi de les dents de quatre dels cranis es dedueix la pertinença a un parell d'individus d'uns seixanta anys, un altre d'uns setanta i una criatura d'uns set. Aquesta mostra fa pensar que la gent enterrada era diversa i que devia ser una necròpolis romana deslligada de qualsevol fet bèl.lic recollit per la tradició. Hi ha qui assegura que, segons un llibre abans conservat a la biblioteca del convent de Blanes, l'església de Sant Quirze fou construïda en el segle VI. Una consueta explica, en canvi, que segons la tradició, havia estat edificada per Carlemany (òbviament, deu voler dir en el seu temps). Igualment diuen diverses notes que l'esglesiola fou posada inicialment sota l'advocació dels Reis Mags. A111iga forograjïa de l'ermita. S'escriu, també, que fou destruïda en el segle IX pels àrabs i reconstruïda en el segle següent. Els genovesos la incendiaren en el segle XIV -això sí que ja està més comprovat- i fou tornada a bastir tot seguit. En el segle XVII s'hi feren diverses obres - en 1654 fou enguixada, en 1676 s'hi posaren portes noves ... - però la reforma principal degué tenir lloc entorn del 1730, data en la qual ha quedat constància de l'actuació de diversos mestres de cases blanencs i de l'adquisició de rajols, cabirons, calç, bigues, 370 teules, argila i sorra, un retaule nou, etc. Un rector contemporani, Genís Pagès, diu -poc després- que l'ermita ja està reedificada i


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above