Page 23

Lloret de mar

genovesos al voltant de 1355, que comportà incendis i destruccions. Fins i tot va resultar-ne afectat el castell, ja que al cap d'uns anys (1374) va haver de ser reconstruït, feina en la qual van haver de participar els homes de Lloret. Eren èpoques difícils. El 24 de novembre de 1391 hi ha una assemblea general dels homes del port, terme i parròquia de Lloret, aplegats al cementiri de la vella església de Sant Romà, per a nomenar síndics i procuradors que puguin manllevar i constituir censals morts per a recollir diners davant les necessitats de la població. El 8 de maig de 1443 venen censals morts per valor de 6000 sous, que es destinen a la importació de 700 sextercis de blat, que en aquell moment era l'aliment bàsic. Precisament, una mala collita d'aquest cereal determinava de seguida autèntiques crisis de subsistència. A final del segle XIV havien fixat el seu domicili a Lloret uns quants forasters i, fins i tot, algun pagès de remença escapat del seu anterior lloc de residència. Malgrat les penúries, els lloretencs van contribuir a les noces de danya Elionor, filla de Ferran d'Antequera, aportant 40 florins d'or i 8 sous, a raó de 8 sous per cada un dels 67 focs de la població. Comerç i subsistència "L'any 1397, el paborde del mes de novembre a la Seu de Girona, "dominus directus" de la vila, concedeix a Lloret, en · emfiteusi (o potser tomar a concedir) terres, vinyes i masos que llavors eren rònecs". "Entre 1439 i 1447 s'enregistren tan sols 12 arribades a Barcelona procedents de la costa catalana de llevant (1 de Llavaneres, I de Mataró, 2 de Pineda, 1 de Roses, 4 de Lloret, 2 de Sant Feliu, I de Blanes) ... Hom no conèix les mercaderies transportades (exceptuant la càrrega de llenya embarcada a Lloret per Vicenç Tomàs i descarregada el 2-7-41 ), però és molt probable que es tracti de llenya." ''El6-2-1464, el capità de Lloret ordenava d'aturar la primera embarcació carregada de blat, ja que les reserves de queviures s'estaven acabant. I ho justificava, perquè aquella mateixa decisió havia estat presa a Sant Feliu, Palamós i Tossa." (Mario ZuchileUo : El comerç marftim de Tossa a través del port barcelon( ( /357- 1553), Tossa 1982). El castell de Sam Joan als anys vint. 21


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above