La pabordia del mes de Novembre

Lloret de mar

18 E I terme de Lloret no fou pas l'únic que va pertànyer al Capítol de Canonges de la Catedral de Girona. El patrimoni i els drets d'aquesta institució eren força més extensos i complexos. Per això, per a administrar tots els seus béns, en calia una distribució i el Capítol de Girona va repartir la gestió del patrimoni en dotze pabordies o prepositures, cadascuna de les quals portava el nom d'un mes de l'any. La que s'ocupava dels béns de Lloret era la Pabordia del Mes de Novembre. Cada pabordia estava regida per un prepòsit, paborde o administrador, que podia residir o no en la localitat administrada. El més normal era tenir-hi un representant : el batlle. El fet que l'autèntic senyor feudal de Lloret fos una institució d'eclesiàstics va estalviar als lloretencs problemes de caràcter bèl.lic i la seva vida fou, doncs, relativament pacífica. Tot i això, les relacions mútues entre senyor i vassalls foren, a vegades, tibants. S'ha dit abans que el Capítol, en alguna ocasió, infeudà o vengué -amb dret de retracte- el castell i terme de Lloret a d'altres persones i, posteriorment, en recuperà els drets. Aquestes situacions originaven, en alguns casos, tot un cerimonial curiós. Per exemple, se'ns explica que, quan el dia 1 de maig de 1372 els canonges readquireixen de Llinda de la primera casa que la Pabordia tingué a Lloret a /'ac lila/ plaça d'Espanya. Guillem Ramon de Lloret tots els drets que tenia sobre el castell i en alguns masos i bordes de les parròquies de Lloret i de Caulés, per 82.500 sous, el venedor, agafant l'apoderat del Capítol per la mà dreta, l'acompanyà a l'interior del castell, on li lliurà la clau de la porta, que va tancar i obrir dit apoderat i va expulsar el venedor en senyal de possessió del castell. Després, van passar a les terres de conreu. El venedor va entregar a l'apoderat diner en efectiu i fruits en senyal de possessió de la tasca i altres rèdits. Tornats al castell, el venedor va posar en mans de l'apoderat


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above