Page 15

Lloret de mar

negre, àtica. El que passa és que la naturalesa granítica del sòl, amb la seva acidesa, destrueix fàcilment el vernís i priva no sols de recuperar algun dibuix interessant, sinó de trobar ossos i altres elements de naturalesa orgànica, que s'han desfet amb el temps. Val a dir que els materials obtinguts són, en general, pobres. En aquests poblats, cada recinte en forma d'habitació equivalia, sovint, a un estatge, on es desplegava bona part de l'activitat familiar i, a vegades, fins i tot convivien persones i animals. Hi trobem quasi sempre la llar -una mena de paviment circular d'argila amassada i cuita, a voltes amb fragments de ceràmica inclosos-, l'empremta -o ... Plànol del jaciment de puig de Castellet. dels pals que sostenien els sostres de branques, canya o tovot i, fins i tot, el senyal dels pals que, distribuïts entorn del foc, sostenien els instruments necessaris per a coure el menjar. També es localitzen, tant dins les cases com fora d'elles, sitges que servien per a emmagatzemar material o, si més no, per a llançar les deixalles o la ceràmica trencada, sense descartar la possibilitat que alguna servís per a recollir aigua potable. A voltes, s'observen canals excavats a la roca verge, possiblement per a desguassos o per al drenatge de les instal.lacions. El poblat del Turó Rodó, arran de mar, pels materials superficials que s'hi han trobat -fragments de dolia i d'àmfores, ceràmica campaniana, fusaïoles, pondus de pedra pissarrosa, etc.sembla un nucli ibèric però fortament romanitzat. A coll de Llop, prop de la carretera de Tossa, es descobreixen muralles i restes de parets i també s'hi troben elements romans. Els pobladors d'aquests nuclis ibèrics, pertanyien a unes tribus que, per la seva situació, eren una mica indiketes i una mica laietanes i tenien fonamentalment una economia de subsistència. Practicaven una rudimentària indústria -alimentària i tèxtilperò la seva activitat bàsica era l'agricultura, la ramaderia, la caça i, segons com, la pesca. Vista aèria parcial del recinte fortificar ibèric del Puig de Castellet. 13


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above